Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 29-06-2022
Đặc Biệt 38892
Giải nhất 20636
Giải nhì 84006 09206
Giải ba 67842 19569 35494 95540
19050 72972
Giải Tư 0653 2941 8867 4658
Giải Năm 4977 7341 4413 0130
0226 9865
Giải Sáu 732 080 835
Giải Bảy 26 97 87 64

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 28-06-2022
Đặc Biệt 13149
Giải nhất 50944
Giải nhì 56408 12899
Giải ba 51240 26016 34018 37677
75677 71155
Giải Tư 8612 4064 5037 2526
Giải Năm 2699 1231 9403 2172
8141 3796
Giải Sáu 163 640 049
Giải Bảy 95 91 16 21

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 27-06-2022
Đặc Biệt 62171
Giải nhất 74232
Giải nhì 60392 44343
Giải ba 64585 95259 26829 39723
35831 09847
Giải Tư 4995 7776 5533 9323
Giải Năm 2572 1277 9664 1525
0828 6964
Giải Sáu 310 044 843
Giải Bảy 12 49 24 87

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 26-06-2022
Đặc Biệt 46970
Giải nhất 31422
Giải nhì 86547 33892
Giải ba 45364 70684 81736 25612
16840 89376
Giải Tư 1695 0357 5666 7833
Giải Năm 5090 6852 6342 8564
4633 3809
Giải Sáu 891 253 016
Giải Bảy 12 38 96 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 25-06-2022
Đặc Biệt 36768
Giải nhất 38794
Giải nhì 13490 72677
Giải ba 15066 24443 15882 26308
82699 79139
Giải Tư 8918 1645 3051 9154
Giải Năm 4385 7752 6154 5354
3336 1651
Giải Sáu 939 933 878
Giải Bảy 78 43 25 84

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 29-06-2022
Đặc Biệt 38892
Giải nhất 20636
Giải nhì 84006 09206
Giải ba 67842 19569 35494 95540
19050 72972
Giải Tư 0653 2941 8867 4658
Giải Năm 4977 7341 4413 0130
0226 9865
Giải Sáu 732 080 835
Giải Bảy 26 97 87 64

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 28-06-2022
Đặc Biệt 13149
Giải nhất 50944
Giải nhì 56408 12899
Giải ba 51240 26016 34018 37677
75677 71155
Giải Tư 8612 4064 5037 2526
Giải Năm 2699 1231 9403 2172
8141 3796
Giải Sáu 163 640 049
Giải Bảy 95 91 16 21

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 27-06-2022
Đặc Biệt 62171
Giải nhất 74232
Giải nhì 60392 44343
Giải ba 64585 95259 26829 39723
35831 09847
Giải Tư 4995 7776 5533 9323
Giải Năm 2572 1277 9664 1525
0828 6964
Giải Sáu 310 044 843
Giải Bảy 12 49 24 87

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 26-06-2022
Đặc Biệt 46970
Giải nhất 31422
Giải nhì 86547 33892
Giải ba 45364 70684 81736 25612
16840 89376
Giải Tư 1695 0357 5666 7833
Giải Năm 5090 6852 6342 8564
4633 3809
Giải Sáu 891 253 016
Giải Bảy 12 38 96 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 25-06-2022
Đặc Biệt 36768
Giải nhất 38794
Giải nhì 13490 72677
Giải ba 15066 24443 15882 26308
82699 79139
Giải Tư 8918 1645 3051 9154
Giải Năm 4385 7752 6154 5354
3336 1651
Giải Sáu 939 933 878
Giải Bảy 78 43 25 84