Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 22-03-2023
Đặc Biệt 08798
Giải nhất 75337
Giải nhì 28963 26229
Giải ba 39544 19950 42567 81097
15774 11622
Giải Tư 1142 2860 5468 4869
Giải Năm 8457 1226 2904 5946
4619 0294
Giải Sáu 613 479 357
Giải Bảy 16 56 29 44

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 21-03-2023
Đặc Biệt 81664
Giải nhất 40033
Giải nhì 18931 74834
Giải ba 84351 11200 19833 22886
94162 32936
Giải Tư 2426 4054 2848 1715
Giải Năm 7368 9863 8037 9985
1320 5112
Giải Sáu 657 518 832
Giải Bảy 61 09 39 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 20-03-2023
Đặc Biệt 24192
Giải nhất 24877
Giải nhì 69360 66583
Giải ba 07529 77038 85099 32290
94963 23842
Giải Tư 6979 7304 7041 4748
Giải Năm 6909 5405 4710 9722
2752 1632
Giải Sáu 617 012 182
Giải Bảy 29 54 10 42

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 19-03-2023
Đặc Biệt 86903
Giải nhất 51904
Giải nhì 86833 22870
Giải ba 85621 16256 18746 84156
68556 38891
Giải Tư 3826 9033 6756 8348
Giải Năm 9234 5163 4061 7108
1862 5943
Giải Sáu 562 892 334
Giải Bảy 04 72 23 96

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 18-03-2023
Đặc Biệt 57570
Giải nhất 25444
Giải nhì 05260 51308
Giải ba 14099 69326 17323 52596
06495 47274
Giải Tư 1522 2679 3931 2502
Giải Năm 2734 6503 6147 0437
5088 0227
Giải Sáu 897 979 581
Giải Bảy 44 97 13 93

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 22-03-2023
Đặc Biệt 08798
Giải nhất 75337
Giải nhì 28963 26229
Giải ba 39544 19950 42567 81097
15774 11622
Giải Tư 1142 2860 5468 4869
Giải Năm 8457 1226 2904 5946
4619 0294
Giải Sáu 613 479 357
Giải Bảy 16 56 29 44

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 21-03-2023
Đặc Biệt 81664
Giải nhất 40033
Giải nhì 18931 74834
Giải ba 84351 11200 19833 22886
94162 32936
Giải Tư 2426 4054 2848 1715
Giải Năm 7368 9863 8037 9985
1320 5112
Giải Sáu 657 518 832
Giải Bảy 61 09 39 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 20-03-2023
Đặc Biệt 24192
Giải nhất 24877
Giải nhì 69360 66583
Giải ba 07529 77038 85099 32290
94963 23842
Giải Tư 6979 7304 7041 4748
Giải Năm 6909 5405 4710 9722
2752 1632
Giải Sáu 617 012 182
Giải Bảy 29 54 10 42

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 19-03-2023
Đặc Biệt 86903
Giải nhất 51904
Giải nhì 86833 22870
Giải ba 85621 16256 18746 84156
68556 38891
Giải Tư 3826 9033 6756 8348
Giải Năm 9234 5163 4061 7108
1862 5943
Giải Sáu 562 892 334
Giải Bảy 04 72 23 96

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 18-03-2023
Đặc Biệt 57570
Giải nhất 25444
Giải nhì 05260 51308
Giải ba 14099 69326 17323 52596
06495 47274
Giải Tư 1522 2679 3931 2502
Giải Năm 2734 6503 6147 0437
5088 0227
Giải Sáu 897 979 581
Giải Bảy 44 97 13 93