Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 28-11-2022
Đặc Biệt 65507
Giải nhất 90987
Giải nhì 23237 17499
Giải ba 96896 65083 98122 79833
61991 81641
Giải Tư 3317 8046 3130 6290
Giải Năm 8207 5400 1972 6506
6648 3190
Giải Sáu 237 566 975
Giải Bảy 00 38 53 46

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 27-11-2022
Đặc Biệt 67857
Giải nhất 24762
Giải nhì 15441 04864
Giải ba 08271 66428 62919 75365
85787 21002
Giải Tư 0896 5072 9185 7394
Giải Năm 3832 8408 2046 5486
7182 2401
Giải Sáu 695 320 642
Giải Bảy 42 55 21 80

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 26-11-2022
Đặc Biệt 67896
Giải nhất 70731
Giải nhì 69176 18124
Giải ba 27982 04161 91683 18192
79476 78208
Giải Tư 5183 4837 8723 9821
Giải Năm 9572 8397 0675 4046
1647 9982
Giải Sáu 454 824 291
Giải Bảy 83 44 66 03

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 25-11-2022
Đặc Biệt 36819
Giải nhất 77300
Giải nhì 94639 60023
Giải ba 65992 78939 86794 32055
87711 60182
Giải Tư 2846 6365 7000 8638
Giải Năm 5530 0550 4271 9426
9812 8324
Giải Sáu 268 190 185
Giải Bảy 96 56 66 83

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 24-11-2022
Đặc Biệt 75996
Giải nhất 04902
Giải nhì 25318 92214
Giải ba 52253 61070 38643 84891
18913 13077
Giải Tư 6533 5487 5262 6897
Giải Năm 0336 4573 1078 5865
1877 6361
Giải Sáu 858 380 829
Giải Bảy 07 87 48 81

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 28-11-2022
Đặc Biệt 65507
Giải nhất 90987
Giải nhì 23237 17499
Giải ba 96896 65083 98122 79833
61991 81641
Giải Tư 3317 8046 3130 6290
Giải Năm 8207 5400 1972 6506
6648 3190
Giải Sáu 237 566 975
Giải Bảy 00 38 53 46

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 27-11-2022
Đặc Biệt 67857
Giải nhất 24762
Giải nhì 15441 04864
Giải ba 08271 66428 62919 75365
85787 21002
Giải Tư 0896 5072 9185 7394
Giải Năm 3832 8408 2046 5486
7182 2401
Giải Sáu 695 320 642
Giải Bảy 42 55 21 80

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 26-11-2022
Đặc Biệt 67896
Giải nhất 70731
Giải nhì 69176 18124
Giải ba 27982 04161 91683 18192
79476 78208
Giải Tư 5183 4837 8723 9821
Giải Năm 9572 8397 0675 4046
1647 9982
Giải Sáu 454 824 291
Giải Bảy 83 44 66 03

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 25-11-2022
Đặc Biệt 36819
Giải nhất 77300
Giải nhì 94639 60023
Giải ba 65992 78939 86794 32055
87711 60182
Giải Tư 2846 6365 7000 8638
Giải Năm 5530 0550 4271 9426
9812 8324
Giải Sáu 268 190 185
Giải Bảy 96 56 66 83

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 24-11-2022
Đặc Biệt 75996
Giải nhất 04902
Giải nhì 25318 92214
Giải ba 52253 61070 38643 84891
18913 13077
Giải Tư 6533 5487 5262 6897
Giải Năm 0336 4573 1078 5865
1877 6361
Giải Sáu 858 380 829
Giải Bảy 07 87 48 81