Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 27-01-2022
Đặc Biệt 16440
Giải nhất 64351
Giải nhì 31055 80371
Giải ba 49994 58565 01658 91439
28870 57232
Giải Tư 0349 9321 0866 1740
Giải Năm 2214 4528 9328 5316
2625 0233
Giải Sáu 801 922 679
Giải Bảy 47 76 01 71

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 26-01-2022
Đặc Biệt 98409
Giải nhất 61525
Giải nhì 04729 15344
Giải ba 99637 27607 54052 79037
87494 62664
Giải Tư 9685 3585 8401 9944
Giải Năm 2343 8963 6818 6319
9068 7270
Giải Sáu 924 747 122
Giải Bảy 71 92 43 55

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 25-01-2022
Đặc Biệt 20653
Giải nhất 56333
Giải nhì 40038 34350
Giải ba 96331 94252 45089 47136
73920 77538
Giải Tư 5521 5976 3423 6058
Giải Năm 6515 0744 5366 9798
2399 6968
Giải Sáu 024 059 767
Giải Bảy 97 89 00 05

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 24-01-2022
Đặc Biệt 97132
Giải nhất 87646
Giải nhì 25260 21753
Giải ba 28002 83308 98610 04093
44259 70497
Giải Tư 3752 6705 8678 4699
Giải Năm 4697 8502 1413 4963
1700 8258
Giải Sáu 594 825 198
Giải Bảy 62 67 77 25

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 23-01-2022
Đặc Biệt 28383
Giải nhất 09696
Giải nhì 00909 27455
Giải ba 68347 09492 25972 11031
26729 03005
Giải Tư 2599 6455 7184 6040
Giải Năm 6105 7900 3718 8382
4527 3104
Giải Sáu 179 158 828
Giải Bảy 40 60 01 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 27-01-2022
Đặc Biệt 16440
Giải nhất 64351
Giải nhì 31055 80371
Giải ba 49994 58565 01658 91439
28870 57232
Giải Tư 0349 9321 0866 1740
Giải Năm 2214 4528 9328 5316
2625 0233
Giải Sáu 801 922 679
Giải Bảy 47 76 01 71

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 26-01-2022
Đặc Biệt 98409
Giải nhất 61525
Giải nhì 04729 15344
Giải ba 99637 27607 54052 79037
87494 62664
Giải Tư 9685 3585 8401 9944
Giải Năm 2343 8963 6818 6319
9068 7270
Giải Sáu 924 747 122
Giải Bảy 71 92 43 55

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 25-01-2022
Đặc Biệt 20653
Giải nhất 56333
Giải nhì 40038 34350
Giải ba 96331 94252 45089 47136
73920 77538
Giải Tư 5521 5976 3423 6058
Giải Năm 6515 0744 5366 9798
2399 6968
Giải Sáu 024 059 767
Giải Bảy 97 89 00 05

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 24-01-2022
Đặc Biệt 97132
Giải nhất 87646
Giải nhì 25260 21753
Giải ba 28002 83308 98610 04093
44259 70497
Giải Tư 3752 6705 8678 4699
Giải Năm 4697 8502 1413 4963
1700 8258
Giải Sáu 594 825 198
Giải Bảy 62 67 77 25

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 23-01-2022
Đặc Biệt 28383
Giải nhất 09696
Giải nhì 00909 27455
Giải ba 68347 09492 25972 11031
26729 03005
Giải Tư 2599 6455 7184 6040
Giải Năm 6105 7900 3718 8382
4527 3104
Giải Sáu 179 158 828
Giải Bảy 40 60 01 89