Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 15-05-2021
Đặc Biệt 59925
Giải nhất 41995
Giải nhì 32104 99664
Giải ba 62977 31241 33408 92887
12145 51393
Giải Tư 7548 9776 9558 0921
Giải Năm 2315 6863 8680 6329
2377 6711
Giải Sáu 952 319 693
Giải Bảy 94 16 55 43

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 14-05-2021
Đặc Biệt 81047
Giải nhất 91687
Giải nhì 87624 88230
Giải ba 59985 32032 68527 94667
83229 11815
Giải Tư 0131 0750 0166 4345
Giải Năm 6055 0989 3003 2785
7579 1802
Giải Sáu 151 324 986
Giải Bảy 13 14 37 94

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 13-05-2021
Đặc Biệt 68664
Giải nhất 81431
Giải nhì 40720 22183
Giải ba 91639 33161 83447 46988
64519 25878
Giải Tư 1896 1399 1212 5965
Giải Năm 8505 4981 2318 7544
2891 0191
Giải Sáu 917 833 388
Giải Bảy 09 33 02 23

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 12-05-2021
Đặc Biệt 49650
Giải nhất 06579
Giải nhì 14342 12281
Giải ba 41247 66322 82113 01646
94819 44572
Giải Tư 8517 1916 6068 4664
Giải Năm 1402 7744 5242 9550
5712 2726
Giải Sáu 931 274 752
Giải Bảy 13 55 70 67

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 11-05-2021
Đặc Biệt 57470
Giải nhất 46413
Giải nhì 73469 30308
Giải ba 31583 38456 58820 47386
50654 84672
Giải Tư 6636 4486 2882 4552
Giải Năm 8818 0806 9150 5583
1613 2304
Giải Sáu 826 058 851
Giải Bảy 21 04 47 74

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 15-05-2021
Đặc Biệt 59925
Giải nhất 41995
Giải nhì 32104 99664
Giải ba 62977 31241 33408 92887
12145 51393
Giải Tư 7548 9776 9558 0921
Giải Năm 2315 6863 8680 6329
2377 6711
Giải Sáu 952 319 693
Giải Bảy 94 16 55 43

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 14-05-2021
Đặc Biệt 81047
Giải nhất 91687
Giải nhì 87624 88230
Giải ba 59985 32032 68527 94667
83229 11815
Giải Tư 0131 0750 0166 4345
Giải Năm 6055 0989 3003 2785
7579 1802
Giải Sáu 151 324 986
Giải Bảy 13 14 37 94

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 13-05-2021
Đặc Biệt 68664
Giải nhất 81431
Giải nhì 40720 22183
Giải ba 91639 33161 83447 46988
64519 25878
Giải Tư 1896 1399 1212 5965
Giải Năm 8505 4981 2318 7544
2891 0191
Giải Sáu 917 833 388
Giải Bảy 09 33 02 23

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 12-05-2021
Đặc Biệt 49650
Giải nhất 06579
Giải nhì 14342 12281
Giải ba 41247 66322 82113 01646
94819 44572
Giải Tư 8517 1916 6068 4664
Giải Năm 1402 7744 5242 9550
5712 2726
Giải Sáu 931 274 752
Giải Bảy 13 55 70 67

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 11-05-2021
Đặc Biệt 57470
Giải nhất 46413
Giải nhì 73469 30308
Giải ba 31583 38456 58820 47386
50654 84672
Giải Tư 6636 4486 2882 4552
Giải Năm 8818 0806 9150 5583
1613 2304
Giải Sáu 826 058 851
Giải Bảy 21 04 47 74