Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 16-10-2021
Đặc Biệt 66067
Giải nhất 51010
Giải nhì 58163 24893
Giải ba 22086 11007 59027 44020
89643 23923
Giải Tư 3823 4029 6037 8722
Giải Năm 4597 2086 4262 6785
2981 0394
Giải Sáu 970 084 208
Giải Bảy 56 38 14 07

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 15-10-2021
Đặc Biệt 64218
Giải nhất 83454
Giải nhì 31313 38671
Giải ba 29917 25742 92751 69235
89354 18149
Giải Tư 3490 7166 1748 5327
Giải Năm 8125 0201 3864 7447
0449 8020
Giải Sáu 432 412 974
Giải Bảy 88 42 48 34

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 14-10-2021
Đặc Biệt 04019
Giải nhất 12662
Giải nhì 35528 91597
Giải ba 20875 24309 36818 14668
42438 64087
Giải Tư 1848 0051 9922 4854
Giải Năm 3411 4139 3577 1873
5344 3814
Giải Sáu 067 225 133
Giải Bảy 44 94 71 55

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 13-10-2021
Đặc Biệt 49522
Giải nhất 34123
Giải nhì 78632 64623
Giải ba 56223 06547 09009 89576
92818 86214
Giải Tư 2021 5690 8849 0711
Giải Năm 2113 8065 6311 6205
2776 7435
Giải Sáu 397 539 413
Giải Bảy 20 26 38 31

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 12-10-2021
Đặc Biệt 05618
Giải nhất 73209
Giải nhì 47494 05368
Giải ba 46758 46707 32222 24995
44326 85162
Giải Tư 3826 2625 5000 9607
Giải Năm 2166 6490 7920 4986
4950 0247
Giải Sáu 364 768 934
Giải Bảy 81 97 48 88

TRA KẾT QUẢ

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 16-10-2021
Đặc Biệt 66067
Giải nhất 51010
Giải nhì 58163 24893
Giải ba 22086 11007 59027 44020
89643 23923
Giải Tư 3823 4029 6037 8722
Giải Năm 4597 2086 4262 6785
2981 0394
Giải Sáu 970 084 208
Giải Bảy 56 38 14 07

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 15-10-2021
Đặc Biệt 64218
Giải nhất 83454
Giải nhì 31313 38671
Giải ba 29917 25742 92751 69235
89354 18149
Giải Tư 3490 7166 1748 5327
Giải Năm 8125 0201 3864 7447
0449 8020
Giải Sáu 432 412 974
Giải Bảy 88 42 48 34

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 14-10-2021
Đặc Biệt 04019
Giải nhất 12662
Giải nhì 35528 91597
Giải ba 20875 24309 36818 14668
42438 64087
Giải Tư 1848 0051 9922 4854
Giải Năm 3411 4139 3577 1873
5344 3814
Giải Sáu 067 225 133
Giải Bảy 44 94 71 55

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 13-10-2021
Đặc Biệt 49522
Giải nhất 34123
Giải nhì 78632 64623
Giải ba 56223 06547 09009 89576
92818 86214
Giải Tư 2021 5690 8849 0711
Giải Năm 2113 8065 6311 6205
2776 7435
Giải Sáu 397 539 413
Giải Bảy 20 26 38 31

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | Ngày: 12-10-2021
Đặc Biệt 05618
Giải nhất 73209
Giải nhì 47494 05368
Giải ba 46758 46707 32222 24995
44326 85162
Giải Tư 3826 2625 5000 9607
Giải Năm 2166 6490 7920 4986
4950 0247
Giải Sáu 364 768 934
Giải Bảy 81 97 48 88