Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 15-10-2021
Đặc Biệt 628444
Giải nhất 53316
Giải nhì 58216
Giải ba 77554 68885
Giải Tư 41081 03890 56051 27541
71108 31135 14684
Giải Năm 1619
Giải Sáu 8442 6243 2347
Giải Bảy 982
Giải Tám 87

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 08-10-2021
Đặc Biệt 650266
Giải nhất 70475
Giải nhì 87454
Giải ba 53165 82068
Giải Tư 54972 71964 48929 45955
61848 45652 94693
Giải Năm 1244
Giải Sáu 9585 2599 5603
Giải Bảy 932
Giải Tám 58

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 01-10-2021
Đặc Biệt 754157
Giải nhất 22867
Giải nhì 05283
Giải ba 65990 70868
Giải Tư 41553 92561 07547 60365
20444 10678 37340
Giải Năm 1119
Giải Sáu 5625 2697 1571
Giải Bảy 255
Giải Tám 19

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 24-09-2021
Đặc Biệt 851226
Giải nhất 24620
Giải nhì 06202
Giải ba 81617 68874
Giải Tư 28625 62371 35688 78398
85232 26186 25740
Giải Năm 0203
Giải Sáu 6611 9079 5517
Giải Bảy 550
Giải Tám 99

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 17-09-2021
Đặc Biệt 011607
Giải nhất 04574
Giải nhì 82891
Giải ba 33005 16552
Giải Tư 53853 21923 30340 44340
44254 58170 16949
Giải Năm 8875
Giải Sáu 5483 5543 5443
Giải Bảy 284
Giải Tám 61

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 15-10-2021
Đặc Biệt 628444
Giải nhất 53316
Giải nhì 58216
Giải ba 77554 68885
Giải Tư 41081 03890 56051 27541
71108 31135 14684
Giải Năm 1619
Giải Sáu 8442 6243 2347
Giải Bảy 982
Giải Tám 87

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 08-10-2021
Đặc Biệt 650266
Giải nhất 70475
Giải nhì 87454
Giải ba 53165 82068
Giải Tư 54972 71964 48929 45955
61848 45652 94693
Giải Năm 1244
Giải Sáu 9585 2599 5603
Giải Bảy 932
Giải Tám 58

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 01-10-2021
Đặc Biệt 754157
Giải nhất 22867
Giải nhì 05283
Giải ba 65990 70868
Giải Tư 41553 92561 07547 60365
20444 10678 37340
Giải Năm 1119
Giải Sáu 5625 2697 1571
Giải Bảy 255
Giải Tám 19

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 24-09-2021
Đặc Biệt 851226
Giải nhất 24620
Giải nhì 06202
Giải ba 81617 68874
Giải Tư 28625 62371 35688 78398
85232 26186 25740
Giải Năm 0203
Giải Sáu 6611 9079 5517
Giải Bảy 550
Giải Tám 99

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 17-09-2021
Đặc Biệt 011607
Giải nhất 04574
Giải nhì 82891
Giải ba 33005 16552
Giải Tư 53853 21923 30340 44340
44254 58170 16949
Giải Năm 8875
Giải Sáu 5483 5543 5443
Giải Bảy 284
Giải Tám 61