Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 14-05-2021
Đặc Biệt 724854
Giải nhất 97711
Giải nhì 01976
Giải ba 76255 42868
Giải Tư 92579 64028 09127 43244
96595 79715 34556
Giải Năm 1311
Giải Sáu 8488 5919 9646
Giải Bảy 632
Giải Tám 55

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 07-05-2021
Đặc Biệt 201182
Giải nhất 34936
Giải nhì 08689
Giải ba 04336 42071
Giải Tư 79069 08065 03717 88896
99615 02292 03289
Giải Năm 6065
Giải Sáu 7683 7360 2974
Giải Bảy 120
Giải Tám 23

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 30-04-2021
Đặc Biệt 412804
Giải nhất 57779
Giải nhì 41390
Giải ba 24235 00289
Giải Tư 98003 83745 02448 70827
85350 81069 68682
Giải Năm 9880
Giải Sáu 8682 6233 3131
Giải Bảy 069
Giải Tám 05

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 23-04-2021
Đặc Biệt 499218
Giải nhất 39879
Giải nhì 95691
Giải ba 22559 92639
Giải Tư 62099 98983 66942 83699
62851 59358 70927
Giải Năm 2318
Giải Sáu 5501 8873 1053
Giải Bảy 780
Giải Tám 30

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 16-04-2021
Đặc Biệt 761627
Giải nhất 84868
Giải nhì 02971
Giải ba 21238 01295
Giải Tư 44497 89567 66272 04006
12284 98007 88695
Giải Năm 5850
Giải Sáu 9044 0022 0041
Giải Bảy 096
Giải Tám 71

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 14-05-2021
Đặc Biệt 724854
Giải nhất 97711
Giải nhì 01976
Giải ba 76255 42868
Giải Tư 92579 64028 09127 43244
96595 79715 34556
Giải Năm 1311
Giải Sáu 8488 5919 9646
Giải Bảy 632
Giải Tám 55

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 07-05-2021
Đặc Biệt 201182
Giải nhất 34936
Giải nhì 08689
Giải ba 04336 42071
Giải Tư 79069 08065 03717 88896
99615 02292 03289
Giải Năm 6065
Giải Sáu 7683 7360 2974
Giải Bảy 120
Giải Tám 23

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 30-04-2021
Đặc Biệt 412804
Giải nhất 57779
Giải nhì 41390
Giải ba 24235 00289
Giải Tư 98003 83745 02448 70827
85350 81069 68682
Giải Năm 9880
Giải Sáu 8682 6233 3131
Giải Bảy 069
Giải Tám 05

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 23-04-2021
Đặc Biệt 499218
Giải nhất 39879
Giải nhì 95691
Giải ba 22559 92639
Giải Tư 62099 98983 66942 83699
62851 59358 70927
Giải Năm 2318
Giải Sáu 5501 8873 1053
Giải Bảy 780
Giải Tám 30

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 16-04-2021
Đặc Biệt 761627
Giải nhất 84868
Giải nhì 02971
Giải ba 21238 01295
Giải Tư 44497 89567 66272 04006
12284 98007 88695
Giải Năm 5850
Giải Sáu 9044 0022 0041
Giải Bảy 096
Giải Tám 71