Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 23-09-2022
Đặc Biệt 270160
Giải nhất 07096
Giải nhì 19219
Giải ba 24786 93205
Giải Tư 34439 87100 75831 80035
17621 09445 30214
Giải Năm 5609
Giải Sáu 9085 2565 5669
Giải Bảy 571
Giải Tám 92

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 16-09-2022
Đặc Biệt 812452
Giải nhất 69533
Giải nhì 82092
Giải ba 09766 39001
Giải Tư 00069 00159 44475 00917
84601 00517 11977
Giải Năm 0374
Giải Sáu 6858 7938 6232
Giải Bảy 314
Giải Tám 76

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 09-09-2022
Đặc Biệt 642240
Giải nhất 61334
Giải nhì 85959
Giải ba 76983 12636
Giải Tư 77238 23778 04351 61315
03514 56377 61414
Giải Năm 3431
Giải Sáu 0921 1948 8964
Giải Bảy 654
Giải Tám 59

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 02-09-2022
Đặc Biệt 237488
Giải nhất 12178
Giải nhì 89671
Giải ba 95318 38714
Giải Tư 00134 21423 59662 35303
88067 72590 52824
Giải Năm 8039
Giải Sáu 6754 1683 2332
Giải Bảy 094
Giải Tám 11

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 26-08-2022
Đặc Biệt 632950
Giải nhất 13248
Giải nhì 19243
Giải ba 08231 72760
Giải Tư 00305 79827 48198 81292
19464 60632 63753
Giải Năm 2494
Giải Sáu 8419 0302 5218
Giải Bảy 840
Giải Tám 10

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 23-09-2022
Đặc Biệt 270160
Giải nhất 07096
Giải nhì 19219
Giải ba 24786 93205
Giải Tư 34439 87100 75831 80035
17621 09445 30214
Giải Năm 5609
Giải Sáu 9085 2565 5669
Giải Bảy 571
Giải Tám 92

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 16-09-2022
Đặc Biệt 812452
Giải nhất 69533
Giải nhì 82092
Giải ba 09766 39001
Giải Tư 00069 00159 44475 00917
84601 00517 11977
Giải Năm 0374
Giải Sáu 6858 7938 6232
Giải Bảy 314
Giải Tám 76

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 09-09-2022
Đặc Biệt 642240
Giải nhất 61334
Giải nhì 85959
Giải ba 76983 12636
Giải Tư 77238 23778 04351 61315
03514 56377 61414
Giải Năm 3431
Giải Sáu 0921 1948 8964
Giải Bảy 654
Giải Tám 59

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 02-09-2022
Đặc Biệt 237488
Giải nhất 12178
Giải nhì 89671
Giải ba 95318 38714
Giải Tư 00134 21423 59662 35303
88067 72590 52824
Giải Năm 8039
Giải Sáu 6754 1683 2332
Giải Bảy 094
Giải Tám 11

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 26-08-2022
Đặc Biệt 632950
Giải nhất 13248
Giải nhì 19243
Giải ba 08231 72760
Giải Tư 00305 79827 48198 81292
19464 60632 63753
Giải Năm 2494
Giải Sáu 8419 0302 5218
Giải Bảy 840
Giải Tám 10