Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 21-01-2022
Đặc Biệt 658093
Giải nhất 11544
Giải nhì 90668
Giải ba 32666 71138
Giải Tư 32286 60665 08733 52730
95051 76351 29127
Giải Năm 9655
Giải Sáu 1776 0436 8279
Giải Bảy 393
Giải Tám 30

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 14-01-2022
Đặc Biệt 973858
Giải nhất 55011
Giải nhì 76190
Giải ba 58591 34704
Giải Tư 80016 13396 26515 12652
14775 84847 19556
Giải Năm 8253
Giải Sáu 0069 4169 0411
Giải Bảy 459
Giải Tám 29

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 07-01-2022
Đặc Biệt 992577
Giải nhất 65485
Giải nhì 05018
Giải ba 83114 12774
Giải Tư 14499 10803 95816 22845
55052 34891 09211
Giải Năm 6627
Giải Sáu 7302 6941 5456
Giải Bảy 842
Giải Tám 74

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 31-12-2021
Đặc Biệt 737430
Giải nhất 34803
Giải nhì 96566
Giải ba 24585 98629
Giải Tư 26633 76918 50243 56776
26339 84070 24018
Giải Năm 7478
Giải Sáu 1340 8093 8575
Giải Bảy 694
Giải Tám 74

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 24-12-2021
Đặc Biệt 643010
Giải nhất 20582
Giải nhì 23132
Giải ba 75141 75287
Giải Tư 27802 21655 12075 97749
06669 59266 41700
Giải Năm 2478
Giải Sáu 3442 5364 4074
Giải Bảy 127
Giải Tám 19

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 21-01-2022
Đặc Biệt 658093
Giải nhất 11544
Giải nhì 90668
Giải ba 32666 71138
Giải Tư 32286 60665 08733 52730
95051 76351 29127
Giải Năm 9655
Giải Sáu 1776 0436 8279
Giải Bảy 393
Giải Tám 30

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 14-01-2022
Đặc Biệt 973858
Giải nhất 55011
Giải nhì 76190
Giải ba 58591 34704
Giải Tư 80016 13396 26515 12652
14775 84847 19556
Giải Năm 8253
Giải Sáu 0069 4169 0411
Giải Bảy 459
Giải Tám 29

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 07-01-2022
Đặc Biệt 992577
Giải nhất 65485
Giải nhì 05018
Giải ba 83114 12774
Giải Tư 14499 10803 95816 22845
55052 34891 09211
Giải Năm 6627
Giải Sáu 7302 6941 5456
Giải Bảy 842
Giải Tám 74

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 31-12-2021
Đặc Biệt 737430
Giải nhất 34803
Giải nhì 96566
Giải ba 24585 98629
Giải Tư 26633 76918 50243 56776
26339 84070 24018
Giải Năm 7478
Giải Sáu 1340 8093 8575
Giải Bảy 694
Giải Tám 74

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 24-12-2021
Đặc Biệt 643010
Giải nhất 20582
Giải nhì 23132
Giải ba 75141 75287
Giải Tư 27802 21655 12075 97749
06669 59266 41700
Giải Năm 2478
Giải Sáu 3442 5364 4074
Giải Bảy 127
Giải Tám 19