Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 03-02-2023
Đặc Biệt 520062
Giải nhất 78527
Giải nhì 06010
Giải ba 04085 29102
Giải Tư 76585 35321 28077 58862
90176 82578 81367
Giải Năm 4114
Giải Sáu 9261 1911 8935
Giải Bảy 500
Giải Tám 31

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 27-01-2023
Đặc Biệt 284882
Giải nhất 94851
Giải nhì 92687
Giải ba 93078 75146
Giải Tư 03683 54581 54744 08767
73558 27244 06462
Giải Năm 8756
Giải Sáu 4980 0123 1166
Giải Bảy 695
Giải Tám 33

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 20-01-2023
Đặc Biệt 204032
Giải nhất 91706
Giải nhì 66455
Giải ba 66058 47588
Giải Tư 36842 32599 70324 63454
89917 49024 38683
Giải Năm 6897
Giải Sáu 5753 6003 4304
Giải Bảy 634
Giải Tám 64

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 13-01-2023
Đặc Biệt 640728
Giải nhất 52584
Giải nhì 96281
Giải ba 45871 59077
Giải Tư 66575 86224 20557 57270
92575 59848 56535
Giải Năm 1705
Giải Sáu 5570 4733 8675
Giải Bảy 506
Giải Tám 73

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 06-01-2023
Đặc Biệt 409386
Giải nhất 62721
Giải nhì 94373
Giải ba 19090 81859
Giải Tư 30378 18797 76434 09249
87648 43498 72432
Giải Năm 9903
Giải Sáu 5216 3674 7286
Giải Bảy 236
Giải Tám 83

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 03-02-2023
Đặc Biệt 520062
Giải nhất 78527
Giải nhì 06010
Giải ba 04085 29102
Giải Tư 76585 35321 28077 58862
90176 82578 81367
Giải Năm 4114
Giải Sáu 9261 1911 8935
Giải Bảy 500
Giải Tám 31

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 27-01-2023
Đặc Biệt 284882
Giải nhất 94851
Giải nhì 92687
Giải ba 93078 75146
Giải Tư 03683 54581 54744 08767
73558 27244 06462
Giải Năm 8756
Giải Sáu 4980 0123 1166
Giải Bảy 695
Giải Tám 33

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 20-01-2023
Đặc Biệt 204032
Giải nhất 91706
Giải nhì 66455
Giải ba 66058 47588
Giải Tư 36842 32599 70324 63454
89917 49024 38683
Giải Năm 6897
Giải Sáu 5753 6003 4304
Giải Bảy 634
Giải Tám 64

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 13-01-2023
Đặc Biệt 640728
Giải nhất 52584
Giải nhì 96281
Giải ba 45871 59077
Giải Tư 66575 86224 20557 57270
92575 59848 56535
Giải Năm 1705
Giải Sáu 5570 4733 8675
Giải Bảy 506
Giải Tám 73

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 06-01-2023
Đặc Biệt 409386
Giải nhất 62721
Giải nhì 94373
Giải ba 19090 81859
Giải Tư 30378 18797 76434 09249
87648 43498 72432
Giải Năm 9903
Giải Sáu 5216 3674 7286
Giải Bảy 236
Giải Tám 83