Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 23-07-2021
Đặc Biệt 289354
Giải nhất 22261
Giải nhì 54926
Giải ba 51070 40554
Giải Tư 65114 91524 12164 99125
08033 34245 76576
Giải Năm 4310
Giải Sáu 4713 1170 2970
Giải Bảy 767
Giải Tám 98

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 16-07-2021
Đặc Biệt 289385
Giải nhất 21724
Giải nhì 52476
Giải ba 92836 78561
Giải Tư 39570 77899 82384 42340
75992 47462 54204
Giải Năm 3769
Giải Sáu 9571 1044 0801
Giải Bảy 238
Giải Tám 17

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 09-07-2021
Đặc Biệt 336123
Giải nhất 36234
Giải nhì 23138
Giải ba 67100 07929
Giải Tư 40878 78902 89515 35609
90009 72403 12156
Giải Năm 6783
Giải Sáu 3239 9713 6328
Giải Bảy 131
Giải Tám 23

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 02-07-2021
Đặc Biệt 382396
Giải nhất 27801
Giải nhì 45677
Giải ba 15688 32376
Giải Tư 77062 84313 47141 43588
36284 74761 06687
Giải Năm 3552
Giải Sáu 9643 2916 8352
Giải Bảy 920
Giải Tám 31

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 25-06-2021
Đặc Biệt 163353
Giải nhất 67027
Giải nhì 21581
Giải ba 18105 16756
Giải Tư 29562 32005 37471 88528
53648 51440 47925
Giải Năm 3558
Giải Sáu 3582 3812 6240
Giải Bảy 942
Giải Tám 42

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 23-07-2021
Đặc Biệt 289354
Giải nhất 22261
Giải nhì 54926
Giải ba 51070 40554
Giải Tư 65114 91524 12164 99125
08033 34245 76576
Giải Năm 4310
Giải Sáu 4713 1170 2970
Giải Bảy 767
Giải Tám 98

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 16-07-2021
Đặc Biệt 289385
Giải nhất 21724
Giải nhì 52476
Giải ba 92836 78561
Giải Tư 39570 77899 82384 42340
75992 47462 54204
Giải Năm 3769
Giải Sáu 9571 1044 0801
Giải Bảy 238
Giải Tám 17

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 09-07-2021
Đặc Biệt 336123
Giải nhất 36234
Giải nhì 23138
Giải ba 67100 07929
Giải Tư 40878 78902 89515 35609
90009 72403 12156
Giải Năm 6783
Giải Sáu 3239 9713 6328
Giải Bảy 131
Giải Tám 23

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 02-07-2021
Đặc Biệt 382396
Giải nhất 27801
Giải nhì 45677
Giải ba 15688 32376
Giải Tư 77062 84313 47141 43588
36284 74761 06687
Giải Năm 3552
Giải Sáu 9643 2916 8352
Giải Bảy 920
Giải Tám 31

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận | Ngày: 25-06-2021
Đặc Biệt 163353
Giải nhất 67027
Giải nhì 21581
Giải ba 18105 16756
Giải Tư 29562 32005 37471 88528
53648 51440 47925
Giải Năm 3558
Giải Sáu 3582 3812 6240
Giải Bảy 942
Giải Tám 42