Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 26-01-2022
Đặc Biệt 934617
Giải nhất 50750
Giải nhì 24801
Giải ba 21556 06727
Giải Tư 30419 92242 78912 41981
46420 48633 18367
Giải Năm 6986
Giải Sáu 0841 8003 5289
Giải Bảy 853
Giải Tám 39

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 19-01-2022
Đặc Biệt 515210
Giải nhất 51928
Giải nhì 18364
Giải ba 43553 47390
Giải Tư 23557 49846 68516 10806
81980 68637 68341
Giải Năm 4523
Giải Sáu 3358 8450 4310
Giải Bảy 772
Giải Tám 21

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 12-01-2022
Đặc Biệt 101876
Giải nhất 72419
Giải nhì 93254
Giải ba 76590 44245
Giải Tư 82969 69590 29636 89870
66786 49857 17490
Giải Năm 8907
Giải Sáu 2900 5614 9341
Giải Bảy 062
Giải Tám 27

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 05-01-2022
Đặc Biệt 471775
Giải nhất 84507
Giải nhì 45442
Giải ba 38066 34335
Giải Tư 22927 96192 43790 74626
49099 11576 84592
Giải Năm 8590
Giải Sáu 6647 9214 7330
Giải Bảy 971
Giải Tám 47

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 29-12-2021
Đặc Biệt 062568
Giải nhất 58536
Giải nhì 22299
Giải ba 02012 21512
Giải Tư 79156 51342 24607 50451
85034 96832 34390
Giải Năm 6581
Giải Sáu 5158 9641 1753
Giải Bảy 473
Giải Tám 06

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 26-01-2022
Đặc Biệt 934617
Giải nhất 50750
Giải nhì 24801
Giải ba 21556 06727
Giải Tư 30419 92242 78912 41981
46420 48633 18367
Giải Năm 6986
Giải Sáu 0841 8003 5289
Giải Bảy 853
Giải Tám 39

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 19-01-2022
Đặc Biệt 515210
Giải nhất 51928
Giải nhì 18364
Giải ba 43553 47390
Giải Tư 23557 49846 68516 10806
81980 68637 68341
Giải Năm 4523
Giải Sáu 3358 8450 4310
Giải Bảy 772
Giải Tám 21

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 12-01-2022
Đặc Biệt 101876
Giải nhất 72419
Giải nhì 93254
Giải ba 76590 44245
Giải Tư 82969 69590 29636 89870
66786 49857 17490
Giải Năm 8907
Giải Sáu 2900 5614 9341
Giải Bảy 062
Giải Tám 27

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 05-01-2022
Đặc Biệt 471775
Giải nhất 84507
Giải nhì 45442
Giải ba 38066 34335
Giải Tư 22927 96192 43790 74626
49099 11576 84592
Giải Năm 8590
Giải Sáu 6647 9214 7330
Giải Bảy 971
Giải Tám 47

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 29-12-2021
Đặc Biệt 062568
Giải nhất 58536
Giải nhì 22299
Giải ba 02012 21512
Giải Tư 79156 51342 24607 50451
85034 96832 34390
Giải Năm 6581
Giải Sáu 5158 9641 1753
Giải Bảy 473
Giải Tám 06