Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 12-05-2021
Đặc Biệt 292543
Giải nhất 57689
Giải nhì 16828
Giải ba 27270 42817
Giải Tư 43160 90690 35776 73139
53219 84866 44872
Giải Năm 0624
Giải Sáu 4660 6232 3826
Giải Bảy 185
Giải Tám 95

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 05-05-2021
Đặc Biệt 653314
Giải nhất 65033
Giải nhì 83626
Giải ba 87880 33147
Giải Tư 91735 87943 64219 60054
47957 64572 30031
Giải Năm 1377
Giải Sáu 6791 6067 3549
Giải Bảy 247
Giải Tám 24

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 28-04-2021
Đặc Biệt 407076
Giải nhất 39997
Giải nhì 88619
Giải ba 03811 65898
Giải Tư 07330 88331 64856 19104
33291 25894 52696
Giải Năm 4255
Giải Sáu 2753 1984 4681
Giải Bảy 216
Giải Tám 88

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 21-04-2021
Đặc Biệt 695189
Giải nhất 05856
Giải nhì 65012
Giải ba 10969 59758
Giải Tư 86455 90083 92002 23210
06283 76035 12683
Giải Năm 1248
Giải Sáu 5226 3946 3503
Giải Bảy 970
Giải Tám 73

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 14-04-2021
Đặc Biệt 714619
Giải nhất 23612
Giải nhì 84142
Giải ba 26499 07041
Giải Tư 23668 31748 59093 95025
41523 21328 31100
Giải Năm 6949
Giải Sáu 8941 0723 9764
Giải Bảy 173
Giải Tám 76

TRA KẾT QUẢ

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 12-05-2021
Đặc Biệt 292543
Giải nhất 57689
Giải nhì 16828
Giải ba 27270 42817
Giải Tư 43160 90690 35776 73139
53219 84866 44872
Giải Năm 0624
Giải Sáu 4660 6232 3826
Giải Bảy 185
Giải Tám 95

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 05-05-2021
Đặc Biệt 653314
Giải nhất 65033
Giải nhì 83626
Giải ba 87880 33147
Giải Tư 91735 87943 64219 60054
47957 64572 30031
Giải Năm 1377
Giải Sáu 6791 6067 3549
Giải Bảy 247
Giải Tám 24

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 28-04-2021
Đặc Biệt 407076
Giải nhất 39997
Giải nhì 88619
Giải ba 03811 65898
Giải Tư 07330 88331 64856 19104
33291 25894 52696
Giải Năm 4255
Giải Sáu 2753 1984 4681
Giải Bảy 216
Giải Tám 88

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 21-04-2021
Đặc Biệt 695189
Giải nhất 05856
Giải nhì 65012
Giải ba 10969 59758
Giải Tư 86455 90083 92002 23210
06283 76035 12683
Giải Năm 1248
Giải Sáu 5226 3946 3503
Giải Bảy 970
Giải Tám 73

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 14-04-2021
Đặc Biệt 714619
Giải nhất 23612
Giải nhì 84142
Giải ba 26499 07041
Giải Tư 23668 31748 59093 95025
41523 21328 31100
Giải Năm 6949
Giải Sáu 8941 0723 9764
Giải Bảy 173
Giải Tám 76