Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 29-06-2022
Đặc Biệt 779318
Giải nhất 86245
Giải nhì 79437
Giải ba 65509 83535
Giải Tư 51400 78278 66036 97681
13655 47325 26172
Giải Năm 3388
Giải Sáu 1199 9837 0454
Giải Bảy 232
Giải Tám 14

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 22-06-2022
Đặc Biệt 793817
Giải nhất 57196
Giải nhì 19296
Giải ba 96949 92810
Giải Tư 93496 67317 42593 48035
32999 48685 80308
Giải Năm 8594
Giải Sáu 3428 8250 5573
Giải Bảy 853
Giải Tám 11

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 15-06-2022
Đặc Biệt 554772
Giải nhất 84491
Giải nhì 92260
Giải ba 15039 99850
Giải Tư 41227 72361 15473 34956
45007 94246 82806
Giải Năm 9843
Giải Sáu 0925 0865 1526
Giải Bảy 737
Giải Tám 97

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 08-06-2022
Đặc Biệt 826015
Giải nhất 51595
Giải nhì 33239
Giải ba 08998 18866
Giải Tư 89939 72504 58659 07876
57691 36688 62202
Giải Năm 2598
Giải Sáu 4538 3243 4476
Giải Bảy 297
Giải Tám 10

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 01-06-2022
Đặc Biệt 915476
Giải nhất 66798
Giải nhì 04881
Giải ba 05624 11903
Giải Tư 79511 74198 74863 48892
74422 91849 11070
Giải Năm 5709
Giải Sáu 3131 8190 4756
Giải Bảy 361
Giải Tám 03

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 29-06-2022
Đặc Biệt 779318
Giải nhất 86245
Giải nhì 79437
Giải ba 65509 83535
Giải Tư 51400 78278 66036 97681
13655 47325 26172
Giải Năm 3388
Giải Sáu 1199 9837 0454
Giải Bảy 232
Giải Tám 14

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 22-06-2022
Đặc Biệt 793817
Giải nhất 57196
Giải nhì 19296
Giải ba 96949 92810
Giải Tư 93496 67317 42593 48035
32999 48685 80308
Giải Năm 8594
Giải Sáu 3428 8250 5573
Giải Bảy 853
Giải Tám 11

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 15-06-2022
Đặc Biệt 554772
Giải nhất 84491
Giải nhì 92260
Giải ba 15039 99850
Giải Tư 41227 72361 15473 34956
45007 94246 82806
Giải Năm 9843
Giải Sáu 0925 0865 1526
Giải Bảy 737
Giải Tám 97

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 08-06-2022
Đặc Biệt 826015
Giải nhất 51595
Giải nhì 33239
Giải ba 08998 18866
Giải Tư 89939 72504 58659 07876
57691 36688 62202
Giải Năm 2598
Giải Sáu 4538 3243 4476
Giải Bảy 297
Giải Tám 10

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 01-06-2022
Đặc Biệt 915476
Giải nhất 66798
Giải nhì 04881
Giải ba 05624 11903
Giải Tư 79511 74198 74863 48892
74422 91849 11070
Giải Năm 5709
Giải Sáu 3131 8190 4756
Giải Bảy 361
Giải Tám 03