Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 07-07-2021
Đặc Biệt 148248
Giải nhất 52613
Giải nhì 04064
Giải ba 60606 81206
Giải Tư 84945 09742 19235 37821
57516 93625 99494
Giải Năm 6328
Giải Sáu 9604 7558 7091
Giải Bảy 945
Giải Tám 87

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 30-06-2021
Đặc Biệt 997124
Giải nhất 44350
Giải nhì 07388
Giải ba 64651 10000
Giải Tư 53977 88316 97443 80148
41208 95479 28554
Giải Năm 7606
Giải Sáu 5221 9542 7348
Giải Bảy 549
Giải Tám 36

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 23-06-2021
Đặc Biệt 827254
Giải nhất 39452
Giải nhì 66239
Giải ba 39062 48748
Giải Tư 37538 56769 50634 01403
41833 90704 28765
Giải Năm 5544
Giải Sáu 7038 0959 9307
Giải Bảy 276
Giải Tám 53

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 16-06-2021
Đặc Biệt 443863
Giải nhất 39763
Giải nhì 77514
Giải ba 19574 14769
Giải Tư 75506 73021 48071 03403
44572 43473 97542
Giải Năm 1639
Giải Sáu 6612 2630 6165
Giải Bảy 589
Giải Tám 35

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 09-06-2021
Đặc Biệt 621463
Giải nhất 04216
Giải nhì 23157
Giải ba 47208 33060
Giải Tư 81512 54424 49231 20216
93953 86189 30739
Giải Năm 5426
Giải Sáu 7300 9745 5601
Giải Bảy 956
Giải Tám 62

TRA KẾT QUẢ

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 07-07-2021
Đặc Biệt 148248
Giải nhất 52613
Giải nhì 04064
Giải ba 60606 81206
Giải Tư 84945 09742 19235 37821
57516 93625 99494
Giải Năm 6328
Giải Sáu 9604 7558 7091
Giải Bảy 945
Giải Tám 87

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 30-06-2021
Đặc Biệt 997124
Giải nhất 44350
Giải nhì 07388
Giải ba 64651 10000
Giải Tư 53977 88316 97443 80148
41208 95479 28554
Giải Năm 7606
Giải Sáu 5221 9542 7348
Giải Bảy 549
Giải Tám 36

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 23-06-2021
Đặc Biệt 827254
Giải nhất 39452
Giải nhì 66239
Giải ba 39062 48748
Giải Tư 37538 56769 50634 01403
41833 90704 28765
Giải Năm 5544
Giải Sáu 7038 0959 9307
Giải Bảy 276
Giải Tám 53

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 16-06-2021
Đặc Biệt 443863
Giải nhất 39763
Giải nhì 77514
Giải ba 19574 14769
Giải Tư 75506 73021 48071 03403
44572 43473 97542
Giải Năm 1639
Giải Sáu 6612 2630 6165
Giải Bảy 589
Giải Tám 35

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 09-06-2021
Đặc Biệt 621463
Giải nhất 04216
Giải nhì 23157
Giải ba 47208 33060
Giải Tư 81512 54424 49231 20216
93953 86189 30739
Giải Năm 5426
Giải Sáu 7300 9745 5601
Giải Bảy 956
Giải Tám 62