Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 22-03-2023
Đặc Biệt 113420
Giải nhất 19261
Giải nhì 99101
Giải ba 77412 14337
Giải Tư 13098 48817 38637 03096
99991 03673 18861
Giải Năm 4213
Giải Sáu 9857 4322 4014
Giải Bảy 023
Giải Tám 93

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 15-03-2023
Đặc Biệt 916741
Giải nhất 26156
Giải nhì 92186
Giải ba 74935 44651
Giải Tư 77007 51519 79566 53033
86070 14520 60990
Giải Năm 9432
Giải Sáu 7316 2508 9036
Giải Bảy 216
Giải Tám 60

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 08-03-2023
Đặc Biệt 286126
Giải nhất 73595
Giải nhì 80310
Giải ba 84935 09304
Giải Tư 74527 10867 43170 79005
66974 50972 57308
Giải Năm 8188
Giải Sáu 4059 0478 7228
Giải Bảy 687
Giải Tám 89

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 01-03-2023
Đặc Biệt 169898
Giải nhất 32468
Giải nhì 69451
Giải ba 22044 42794
Giải Tư 81004 29410 38497 64170
69639 60030 21370
Giải Năm 7286
Giải Sáu 9093 9981 6668
Giải Bảy 981
Giải Tám 52

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 22-02-2023
Đặc Biệt 770121
Giải nhất 95039
Giải nhì 51928
Giải ba 55263 81493
Giải Tư 31769 82518 08217 32496
00894 76023 83340
Giải Năm 9743
Giải Sáu 8108 8183 0642
Giải Bảy 513
Giải Tám 39

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 22-03-2023
Đặc Biệt 113420
Giải nhất 19261
Giải nhì 99101
Giải ba 77412 14337
Giải Tư 13098 48817 38637 03096
99991 03673 18861
Giải Năm 4213
Giải Sáu 9857 4322 4014
Giải Bảy 023
Giải Tám 93

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 15-03-2023
Đặc Biệt 916741
Giải nhất 26156
Giải nhì 92186
Giải ba 74935 44651
Giải Tư 77007 51519 79566 53033
86070 14520 60990
Giải Năm 9432
Giải Sáu 7316 2508 9036
Giải Bảy 216
Giải Tám 60

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 08-03-2023
Đặc Biệt 286126
Giải nhất 73595
Giải nhì 80310
Giải ba 84935 09304
Giải Tư 74527 10867 43170 79005
66974 50972 57308
Giải Năm 8188
Giải Sáu 4059 0478 7228
Giải Bảy 687
Giải Tám 89

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 01-03-2023
Đặc Biệt 169898
Giải nhất 32468
Giải nhì 69451
Giải ba 22044 42794
Giải Tư 81004 29410 38497 64170
69639 60030 21370
Giải Năm 7286
Giải Sáu 9093 9981 6668
Giải Bảy 981
Giải Tám 52

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 22-02-2023
Đặc Biệt 770121
Giải nhất 95039
Giải nhì 51928
Giải ba 55263 81493
Giải Tư 31769 82518 08217 32496
00894 76023 83340
Giải Năm 9743
Giải Sáu 8108 8183 0642
Giải Bảy 513
Giải Tám 39