Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 21-09-2022
Đặc Biệt 446354
Giải nhất 33219
Giải nhì 68950
Giải ba 65629 10790
Giải Tư 13369 27049 04393 18622
80559 39958 44333
Giải Năm 6656
Giải Sáu 0380 7100 0629
Giải Bảy 168
Giải Tám 88

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 14-09-2022
Đặc Biệt 774567
Giải nhất 12582
Giải nhì 86626
Giải ba 35459 18883
Giải Tư 03345 23800 07816 37751
85679 37034 36234
Giải Năm 0145
Giải Sáu 1865 5720 8013
Giải Bảy 928
Giải Tám 97

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 07-09-2022
Đặc Biệt 910180
Giải nhất 92459
Giải nhì 30360
Giải ba 92779 18038
Giải Tư 75420 54452 54500 31027
80925 11345 72663
Giải Năm 0087
Giải Sáu 9561 9587 6355
Giải Bảy 122
Giải Tám 95

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 31-08-2022
Đặc Biệt 594631
Giải nhất 68445
Giải nhì 30290
Giải ba 05080 45456
Giải Tư 41602 41071 92649 36031
20119 52431 92985
Giải Năm 4766
Giải Sáu 0944 4383 5487
Giải Bảy 441
Giải Tám 92

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 24-08-2022
Đặc Biệt 590672
Giải nhất 25699
Giải nhì 00863
Giải ba 49394 88787
Giải Tư 70995 99915 72439 22744
68291 83252 12036
Giải Năm 4249
Giải Sáu 3167 5879 0434
Giải Bảy 770
Giải Tám 26

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 21-09-2022
Đặc Biệt 446354
Giải nhất 33219
Giải nhì 68950
Giải ba 65629 10790
Giải Tư 13369 27049 04393 18622
80559 39958 44333
Giải Năm 6656
Giải Sáu 0380 7100 0629
Giải Bảy 168
Giải Tám 88

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 14-09-2022
Đặc Biệt 774567
Giải nhất 12582
Giải nhì 86626
Giải ba 35459 18883
Giải Tư 03345 23800 07816 37751
85679 37034 36234
Giải Năm 0145
Giải Sáu 1865 5720 8013
Giải Bảy 928
Giải Tám 97

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 07-09-2022
Đặc Biệt 910180
Giải nhất 92459
Giải nhì 30360
Giải ba 92779 18038
Giải Tư 75420 54452 54500 31027
80925 11345 72663
Giải Năm 0087
Giải Sáu 9561 9587 6355
Giải Bảy 122
Giải Tám 95

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 31-08-2022
Đặc Biệt 594631
Giải nhất 68445
Giải nhì 30290
Giải ba 05080 45456
Giải Tư 41602 41071 92649 36031
20119 52431 92985
Giải Năm 4766
Giải Sáu 0944 4383 5487
Giải Bảy 441
Giải Tám 92

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng | Ngày: 24-08-2022
Đặc Biệt 590672
Giải nhất 25699
Giải nhì 00863
Giải ba 49394 88787
Giải Tư 70995 99915 72439 22744
68291 83252 12036
Giải Năm 4249
Giải Sáu 3167 5879 0434
Giải Bảy 770
Giải Tám 26