Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 23-06-2022
Đặc Biệt 363500
Giải nhất 49401
Giải nhì 40321
Giải ba 27813 14337
Giải Tư 56232 25329 19744 77090
75837 89766 32091
Giải Năm 0884
Giải Sáu 2521 7710 6597
Giải Bảy 281
Giải Tám 81

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 16-06-2022
Đặc Biệt 019742
Giải nhất 08545
Giải nhì 24773
Giải ba 75726 31653
Giải Tư 11916 58532 63206 90980
72950 67193 23842
Giải Năm 1432
Giải Sáu 9412 8166 9865
Giải Bảy 584
Giải Tám 86

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 09-06-2022
Đặc Biệt 256115
Giải nhất 81268
Giải nhì 61445
Giải ba 95020 04209
Giải Tư 84172 86304 62245 59913
47801 92707 28845
Giải Năm 0433
Giải Sáu 5645 8763 8451
Giải Bảy 930
Giải Tám 59

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 02-06-2022
Đặc Biệt 935770
Giải nhất 23396
Giải nhì 17605
Giải ba 64395 41967
Giải Tư 41517 38166 08974 97635
53816 86815 47464
Giải Năm 8950
Giải Sáu 1361 1747 9917
Giải Bảy 847
Giải Tám 02

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 26-05-2022
Đặc Biệt 067150
Giải nhất 67603
Giải nhì 40639
Giải ba 18482 81963
Giải Tư 70869 80867 86817 59153
01955 41309 15434
Giải Năm 3989
Giải Sáu 0909 0998 1869
Giải Bảy 259
Giải Tám 89

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 23-06-2022
Đặc Biệt 363500
Giải nhất 49401
Giải nhì 40321
Giải ba 27813 14337
Giải Tư 56232 25329 19744 77090
75837 89766 32091
Giải Năm 0884
Giải Sáu 2521 7710 6597
Giải Bảy 281
Giải Tám 81

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 16-06-2022
Đặc Biệt 019742
Giải nhất 08545
Giải nhì 24773
Giải ba 75726 31653
Giải Tư 11916 58532 63206 90980
72950 67193 23842
Giải Năm 1432
Giải Sáu 9412 8166 9865
Giải Bảy 584
Giải Tám 86

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 09-06-2022
Đặc Biệt 256115
Giải nhất 81268
Giải nhì 61445
Giải ba 95020 04209
Giải Tư 84172 86304 62245 59913
47801 92707 28845
Giải Năm 0433
Giải Sáu 5645 8763 8451
Giải Bảy 930
Giải Tám 59

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 02-06-2022
Đặc Biệt 935770
Giải nhất 23396
Giải nhì 17605
Giải ba 64395 41967
Giải Tư 41517 38166 08974 97635
53816 86815 47464
Giải Năm 8950
Giải Sáu 1361 1747 9917
Giải Bảy 847
Giải Tám 02

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 26-05-2022
Đặc Biệt 067150
Giải nhất 67603
Giải nhì 40639
Giải ba 18482 81963
Giải Tư 70869 80867 86817 59153
01955 41309 15434
Giải Năm 3989
Giải Sáu 0909 0998 1869
Giải Bảy 259
Giải Tám 89