Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 22-09-2022
Đặc Biệt 909972
Giải nhất 56474
Giải nhì 67372
Giải ba 36337 88769
Giải Tư 30355 60689 80331 52481
26232 93493 12960
Giải Năm 8536
Giải Sáu 3312 2543 6133
Giải Bảy 072
Giải Tám 01

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 15-09-2022
Đặc Biệt 994803
Giải nhất 27390
Giải nhì 29659
Giải ba 72574 03939
Giải Tư 02335 79463 31926 24696
95017 69757 70362
Giải Năm 0452
Giải Sáu 0668 0974 9941
Giải Bảy 491
Giải Tám 95

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 08-09-2022
Đặc Biệt 308121
Giải nhất 15602
Giải nhì 39594
Giải ba 11522 60861
Giải Tư 98582 97683 58002 62228
66797 30617 27470
Giải Năm 7581
Giải Sáu 6059 4509 2954
Giải Bảy 725
Giải Tám 80

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 01-09-2022
Đặc Biệt 591801
Giải nhất 60808
Giải nhì 08739
Giải ba 62856 85985
Giải Tư 50656 48745 71726 36924
45146 88500 84243
Giải Năm 8237
Giải Sáu 1791 3430 6605
Giải Bảy 231
Giải Tám 12

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 25-08-2022
Đặc Biệt 503225
Giải nhất 90979
Giải nhì 35627
Giải ba 74918 82591
Giải Tư 48669 02522 12967 59838
75428 20292 34371
Giải Năm 9377
Giải Sáu 3368 6502 0034
Giải Bảy 725
Giải Tám 57

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 22-09-2022
Đặc Biệt 909972
Giải nhất 56474
Giải nhì 67372
Giải ba 36337 88769
Giải Tư 30355 60689 80331 52481
26232 93493 12960
Giải Năm 8536
Giải Sáu 3312 2543 6133
Giải Bảy 072
Giải Tám 01

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 15-09-2022
Đặc Biệt 994803
Giải nhất 27390
Giải nhì 29659
Giải ba 72574 03939
Giải Tư 02335 79463 31926 24696
95017 69757 70362
Giải Năm 0452
Giải Sáu 0668 0974 9941
Giải Bảy 491
Giải Tám 95

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 08-09-2022
Đặc Biệt 308121
Giải nhất 15602
Giải nhì 39594
Giải ba 11522 60861
Giải Tư 98582 97683 58002 62228
66797 30617 27470
Giải Năm 7581
Giải Sáu 6059 4509 2954
Giải Bảy 725
Giải Tám 80

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 01-09-2022
Đặc Biệt 591801
Giải nhất 60808
Giải nhì 08739
Giải ba 62856 85985
Giải Tư 50656 48745 71726 36924
45146 88500 84243
Giải Năm 8237
Giải Sáu 1791 3430 6605
Giải Bảy 231
Giải Tám 12

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 25-08-2022
Đặc Biệt 503225
Giải nhất 90979
Giải nhì 35627
Giải ba 74918 82591
Giải Tư 48669 02522 12967 59838
75428 20292 34371
Giải Năm 9377
Giải Sáu 3368 6502 0034
Giải Bảy 725
Giải Tám 57