Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 13-05-2021
Đặc Biệt 069993
Giải nhất 10356
Giải nhì 07912
Giải ba 87608 57055
Giải Tư 92027 60946 18939 19295
50443 94628 38008
Giải Năm 2977
Giải Sáu 9307 0087 1044
Giải Bảy 059
Giải Tám 78

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 06-05-2021
Đặc Biệt 518179
Giải nhất 40317
Giải nhì 99472
Giải ba 93450 52587
Giải Tư 29121 87492 09620 60295
54381 22792 16356
Giải Năm 2498
Giải Sáu 3709 2536 7088
Giải Bảy 920
Giải Tám 66

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 29-04-2021
Đặc Biệt 834077
Giải nhất 92467
Giải nhì 49484
Giải ba 23564 70866
Giải Tư 04114 35807 17248 46061
48264 85194 45658
Giải Năm 2847
Giải Sáu 3011 3864 8208
Giải Bảy 690
Giải Tám 22

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 22-04-2021
Đặc Biệt 304065
Giải nhất 69508
Giải nhì 26789
Giải ba 31316 96824
Giải Tư 25451 92286 26893 39144
00652 38758 90403
Giải Năm 5269
Giải Sáu 3624 0054 3516
Giải Bảy 172
Giải Tám 81

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 15-04-2021
Đặc Biệt 405195
Giải nhất 44048
Giải nhì 72676
Giải ba 94614 75675
Giải Tư 76216 26034 86199 38241
46984 70056 46570
Giải Năm 9908
Giải Sáu 1969 3284 0242
Giải Bảy 864
Giải Tám 07

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 13-05-2021
Đặc Biệt 069993
Giải nhất 10356
Giải nhì 07912
Giải ba 87608 57055
Giải Tư 92027 60946 18939 19295
50443 94628 38008
Giải Năm 2977
Giải Sáu 9307 0087 1044
Giải Bảy 059
Giải Tám 78

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 06-05-2021
Đặc Biệt 518179
Giải nhất 40317
Giải nhì 99472
Giải ba 93450 52587
Giải Tư 29121 87492 09620 60295
54381 22792 16356
Giải Năm 2498
Giải Sáu 3709 2536 7088
Giải Bảy 920
Giải Tám 66

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 29-04-2021
Đặc Biệt 834077
Giải nhất 92467
Giải nhì 49484
Giải ba 23564 70866
Giải Tư 04114 35807 17248 46061
48264 85194 45658
Giải Năm 2847
Giải Sáu 3011 3864 8208
Giải Bảy 690
Giải Tám 22

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 22-04-2021
Đặc Biệt 304065
Giải nhất 69508
Giải nhì 26789
Giải ba 31316 96824
Giải Tư 25451 92286 26893 39144
00652 38758 90403
Giải Năm 5269
Giải Sáu 3624 0054 3516
Giải Bảy 172
Giải Tám 81

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 15-04-2021
Đặc Biệt 405195
Giải nhất 44048
Giải nhì 72676
Giải ba 94614 75675
Giải Tư 76216 26034 86199 38241
46984 70056 46570
Giải Năm 9908
Giải Sáu 1969 3284 0242
Giải Bảy 864
Giải Tám 07