Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 27-01-2022
Đặc Biệt 607239
Giải nhất 34021
Giải nhì 54353
Giải ba 79920 78204
Giải Tư 47145 00958 01833 56494
59510 10418 57315
Giải Năm 1757
Giải Sáu 7278 8041 0780
Giải Bảy 476
Giải Tám 61

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 20-01-2022
Đặc Biệt 902355
Giải nhất 00251
Giải nhì 46710
Giải ba 43269 43338
Giải Tư 29824 40030 76606 52155
23859 83867 69990
Giải Năm 5055
Giải Sáu 9073 5354 2752
Giải Bảy 903
Giải Tám 31

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 13-01-2022
Đặc Biệt 479371
Giải nhất 89835
Giải nhì 91119
Giải ba 78495 08844
Giải Tư 86232 24531 39179 35712
14828 41180 78957
Giải Năm 7175
Giải Sáu 1914 3278 4322
Giải Bảy 977
Giải Tám 44

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 06-01-2022
Đặc Biệt 859725
Giải nhất 04341
Giải nhì 86652
Giải ba 36063 52394
Giải Tư 81319 37662 16177 92795
44724 76702 66948
Giải Năm 6055
Giải Sáu 2653 5083 4014
Giải Bảy 106
Giải Tám 68

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 30-12-2021
Đặc Biệt 119717
Giải nhất 66366
Giải nhì 86141
Giải ba 62759 06681
Giải Tư 43327 78867 24579 00260
31690 97352 00285
Giải Năm 6213
Giải Sáu 2091 6856 1603
Giải Bảy 203
Giải Tám 75

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 27-01-2022
Đặc Biệt 607239
Giải nhất 34021
Giải nhì 54353
Giải ba 79920 78204
Giải Tư 47145 00958 01833 56494
59510 10418 57315
Giải Năm 1757
Giải Sáu 7278 8041 0780
Giải Bảy 476
Giải Tám 61

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 20-01-2022
Đặc Biệt 902355
Giải nhất 00251
Giải nhì 46710
Giải ba 43269 43338
Giải Tư 29824 40030 76606 52155
23859 83867 69990
Giải Năm 5055
Giải Sáu 9073 5354 2752
Giải Bảy 903
Giải Tám 31

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 13-01-2022
Đặc Biệt 479371
Giải nhất 89835
Giải nhì 91119
Giải ba 78495 08844
Giải Tư 86232 24531 39179 35712
14828 41180 78957
Giải Năm 7175
Giải Sáu 1914 3278 4322
Giải Bảy 977
Giải Tám 44

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 06-01-2022
Đặc Biệt 859725
Giải nhất 04341
Giải nhì 86652
Giải ba 36063 52394
Giải Tư 81319 37662 16177 92795
44724 76702 66948
Giải Năm 6055
Giải Sáu 2653 5083 4014
Giải Bảy 106
Giải Tám 68

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh | Ngày: 30-12-2021
Đặc Biệt 119717
Giải nhất 66366
Giải nhì 86141
Giải ba 62759 06681
Giải Tư 43327 78867 24579 00260
31690 97352 00285
Giải Năm 6213
Giải Sáu 2091 6856 1603
Giải Bảy 203
Giải Tám 75