Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 24-01-2022
Đặc Biệt 087742
Giải nhất 70171
Giải nhì 41195
Giải ba 50422 00292
Giải Tư 85809 45361 94927 07846
44767 29398 21181
Giải Năm 7610
Giải Sáu 7369 4742 8482
Giải Bảy 298
Giải Tám 41

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 17-01-2022
Đặc Biệt 146131
Giải nhất 83843
Giải nhì 74923
Giải ba 82863 70106
Giải Tư 19326 10192 39296 33534
55805 16188 66461
Giải Năm 5849
Giải Sáu 0978 8741 1789
Giải Bảy 843
Giải Tám 80

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 16-01-2022
Đặc Biệt 464117
Giải nhất 62453
Giải nhì 76727
Giải ba 87871 12980
Giải Tư 89824 49910 96410 97870
90020 58383 88097
Giải Năm 6331
Giải Sáu 4769 8740 4682
Giải Bảy 265
Giải Tám 92

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 10-01-2022
Đặc Biệt 609738
Giải nhất 90341
Giải nhì 24456
Giải ba 87752 60201
Giải Tư 03854 91225 73312 27374
32285 19712 81884
Giải Năm 7368
Giải Sáu 2495 6892 2410
Giải Bảy 322
Giải Tám 72

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 09-01-2022
Đặc Biệt 444846
Giải nhất 62060
Giải nhì 08736
Giải ba 88063 38790
Giải Tư 04540 05182 39615 59925
48208 28615 23852
Giải Năm 9209
Giải Sáu 4872 2529 0075
Giải Bảy 216
Giải Tám 43

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 24-01-2022
Đặc Biệt 087742
Giải nhất 70171
Giải nhì 41195
Giải ba 50422 00292
Giải Tư 85809 45361 94927 07846
44767 29398 21181
Giải Năm 7610
Giải Sáu 7369 4742 8482
Giải Bảy 298
Giải Tám 41

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 17-01-2022
Đặc Biệt 146131
Giải nhất 83843
Giải nhì 74923
Giải ba 82863 70106
Giải Tư 19326 10192 39296 33534
55805 16188 66461
Giải Năm 5849
Giải Sáu 0978 8741 1789
Giải Bảy 843
Giải Tám 80

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 16-01-2022
Đặc Biệt 464117
Giải nhất 62453
Giải nhì 76727
Giải ba 87871 12980
Giải Tư 89824 49910 96410 97870
90020 58383 88097
Giải Năm 6331
Giải Sáu 4769 8740 4682
Giải Bảy 265
Giải Tám 92

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 10-01-2022
Đặc Biệt 609738
Giải nhất 90341
Giải nhì 24456
Giải ba 87752 60201
Giải Tư 03854 91225 73312 27374
32285 19712 81884
Giải Năm 7368
Giải Sáu 2495 6892 2410
Giải Bảy 322
Giải Tám 72

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 09-01-2022
Đặc Biệt 444846
Giải nhất 62060
Giải nhì 08736
Giải ba 88063 38790
Giải Tư 04540 05182 39615 59925
48208 28615 23852
Giải Năm 9209
Giải Sáu 4872 2529 0075
Giải Bảy 216
Giải Tám 43