Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 11-10-2021
Đặc Biệt 172629
Giải nhất 18279
Giải nhì 19225
Giải ba 46428 40847
Giải Tư 19868 99585 89107 89315
64459 49125 07534
Giải Năm 1401
Giải Sáu 3810 2376 9287
Giải Bảy 797
Giải Tám 53

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 04-10-2021
Đặc Biệt 934122
Giải nhất 45348
Giải nhì 06824
Giải ba 17422 10760
Giải Tư 83155 87338 18532 51951
25382 31994 95077
Giải Năm 3946
Giải Sáu 3003 0245 7955
Giải Bảy 579
Giải Tám 52

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 27-09-2021
Đặc Biệt 968629
Giải nhất 23014
Giải nhì 49593
Giải ba 26694 38730
Giải Tư 82916 84023 46217 07864
15401 82306 65528
Giải Năm 6758
Giải Sáu 3448 8797 2209
Giải Bảy 781
Giải Tám 56

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 20-09-2021
Đặc Biệt 920143
Giải nhất 33316
Giải nhì 53683
Giải ba 38622 35684
Giải Tư 65383 83045 84591 30730
17738 00735 63317
Giải Năm 5869
Giải Sáu 0984 0464 4275
Giải Bảy 149
Giải Tám 99

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 13-09-2021
Đặc Biệt 825912
Giải nhất 25510
Giải nhì 59630
Giải ba 71340 28694
Giải Tư 59835 91572 89916 38637
61801 04051 14947
Giải Năm 9097
Giải Sáu 2986 2068 8493
Giải Bảy 543
Giải Tám 73

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 11-10-2021
Đặc Biệt 172629
Giải nhất 18279
Giải nhì 19225
Giải ba 46428 40847
Giải Tư 19868 99585 89107 89315
64459 49125 07534
Giải Năm 1401
Giải Sáu 3810 2376 9287
Giải Bảy 797
Giải Tám 53

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 04-10-2021
Đặc Biệt 934122
Giải nhất 45348
Giải nhì 06824
Giải ba 17422 10760
Giải Tư 83155 87338 18532 51951
25382 31994 95077
Giải Năm 3946
Giải Sáu 3003 0245 7955
Giải Bảy 579
Giải Tám 52

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 27-09-2021
Đặc Biệt 968629
Giải nhất 23014
Giải nhì 49593
Giải ba 26694 38730
Giải Tư 82916 84023 46217 07864
15401 82306 65528
Giải Năm 6758
Giải Sáu 3448 8797 2209
Giải Bảy 781
Giải Tám 56

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 20-09-2021
Đặc Biệt 920143
Giải nhất 33316
Giải nhì 53683
Giải ba 38622 35684
Giải Tư 65383 83045 84591 30730
17738 00735 63317
Giải Năm 5869
Giải Sáu 0984 0464 4275
Giải Bảy 149
Giải Tám 99

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 13-09-2021
Đặc Biệt 825912
Giải nhất 25510
Giải nhì 59630
Giải ba 71340 28694
Giải Tư 59835 91572 89916 38637
61801 04051 14947
Giải Năm 9097
Giải Sáu 2986 2068 8493
Giải Bảy 543
Giải Tám 73