Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 26-07-2021
Đặc Biệt 692613
Giải nhất 68914
Giải nhì 05258
Giải ba 00298 97377
Giải Tư 93593 98975 19889 41964
14152 49814 19273
Giải Năm 7674
Giải Sáu 1829 4012 0569
Giải Bảy 627
Giải Tám 66

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 19-07-2021
Đặc Biệt 481060
Giải nhất 97033
Giải nhì 11166
Giải ba 18810 07829
Giải Tư 85775 07576 90303 63404
10085 01080 26042
Giải Năm 1535
Giải Sáu 8209 1690 7963
Giải Bảy 217
Giải Tám 63

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 12-07-2021
Đặc Biệt 572412
Giải nhất 30964
Giải nhì 34543
Giải ba 35666 05353
Giải Tư 79903 84814 17916 68890
65240 49610 42542
Giải Năm 8213
Giải Sáu 6642 9624 0009
Giải Bảy 680
Giải Tám 61

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 05-07-2021
Đặc Biệt 391179
Giải nhất 66209
Giải nhì 93462
Giải ba 41542 32580
Giải Tư 29026 78592 22287 56037
19205 95771 42101
Giải Năm 1978
Giải Sáu 1073 5691 2089
Giải Bảy 571
Giải Tám 81

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 28-06-2021
Đặc Biệt 661578
Giải nhất 80914
Giải nhì 31850
Giải ba 62064 91141
Giải Tư 38991 58487 01273 38249
68811 18670 95241
Giải Năm 7845
Giải Sáu 1225 8615 1728
Giải Bảy 532
Giải Tám 02

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 26-07-2021
Đặc Biệt 692613
Giải nhất 68914
Giải nhì 05258
Giải ba 00298 97377
Giải Tư 93593 98975 19889 41964
14152 49814 19273
Giải Năm 7674
Giải Sáu 1829 4012 0569
Giải Bảy 627
Giải Tám 66

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 19-07-2021
Đặc Biệt 481060
Giải nhất 97033
Giải nhì 11166
Giải ba 18810 07829
Giải Tư 85775 07576 90303 63404
10085 01080 26042
Giải Năm 1535
Giải Sáu 8209 1690 7963
Giải Bảy 217
Giải Tám 63

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 12-07-2021
Đặc Biệt 572412
Giải nhất 30964
Giải nhì 34543
Giải ba 35666 05353
Giải Tư 79903 84814 17916 68890
65240 49610 42542
Giải Năm 8213
Giải Sáu 6642 9624 0009
Giải Bảy 680
Giải Tám 61

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 05-07-2021
Đặc Biệt 391179
Giải nhất 66209
Giải nhì 93462
Giải ba 41542 32580
Giải Tư 29026 78592 22287 56037
19205 95771 42101
Giải Năm 1978
Giải Sáu 1073 5691 2089
Giải Bảy 571
Giải Tám 81

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 28-06-2021
Đặc Biệt 661578
Giải nhất 80914
Giải nhì 31850
Giải ba 62064 91141
Giải Tư 38991 58487 01273 38249
68811 18670 95241
Giải Năm 7845
Giải Sáu 1225 8615 1728
Giải Bảy 532
Giải Tám 02