Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 28-11-2022
Đặc Biệt 771033
Giải nhất 61376
Giải nhì 55154
Giải ba 73030 32643
Giải Tư 02046 21974 45184 03211
30021 99142 49061
Giải Năm 3763
Giải Sáu 5047 0828 5677
Giải Bảy 684
Giải Tám 66

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 21-11-2022
Đặc Biệt 079141
Giải nhất 75694
Giải nhì 24105
Giải ba 92820 03400
Giải Tư 63159 22647 11585 17520
32885 49064 93840
Giải Năm 0358
Giải Sáu 5090 9838 3011
Giải Bảy 136
Giải Tám 53

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 14-11-2022
Đặc Biệt 071817
Giải nhất 50207
Giải nhì 74618
Giải ba 88895 51652
Giải Tư 49183 34667 48371 30306
60120 38104 19207
Giải Năm 8180
Giải Sáu 7569 5629 0448
Giải Bảy 801
Giải Tám 18

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 07-11-2022
Đặc Biệt 307809
Giải nhất 03101
Giải nhì 27972
Giải ba 94640 37834
Giải Tư 64626 01260 65255 18021
42499 93762 43655
Giải Năm 0041
Giải Sáu 6297 3151 9672
Giải Bảy 135
Giải Tám 32

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 31-10-2022
Đặc Biệt 268682
Giải nhất 20960
Giải nhì 52636
Giải ba 28852 56385
Giải Tư 61217 90747 34245 58683
06155 67239 16741
Giải Năm 7360
Giải Sáu 0410 3313 2453
Giải Bảy 808
Giải Tám 59

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 28-11-2022
Đặc Biệt 771033
Giải nhất 61376
Giải nhì 55154
Giải ba 73030 32643
Giải Tư 02046 21974 45184 03211
30021 99142 49061
Giải Năm 3763
Giải Sáu 5047 0828 5677
Giải Bảy 684
Giải Tám 66

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 21-11-2022
Đặc Biệt 079141
Giải nhất 75694
Giải nhì 24105
Giải ba 92820 03400
Giải Tư 63159 22647 11585 17520
32885 49064 93840
Giải Năm 0358
Giải Sáu 5090 9838 3011
Giải Bảy 136
Giải Tám 53

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 14-11-2022
Đặc Biệt 071817
Giải nhất 50207
Giải nhì 74618
Giải ba 88895 51652
Giải Tư 49183 34667 48371 30306
60120 38104 19207
Giải Năm 8180
Giải Sáu 7569 5629 0448
Giải Bảy 801
Giải Tám 18

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 07-11-2022
Đặc Biệt 307809
Giải nhất 03101
Giải nhì 27972
Giải ba 94640 37834
Giải Tư 64626 01260 65255 18021
42499 93762 43655
Giải Năm 0041
Giải Sáu 6297 3151 9672
Giải Bảy 135
Giải Tám 32

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 31-10-2022
Đặc Biệt 268682
Giải nhất 20960
Giải nhì 52636
Giải ba 28852 56385
Giải Tư 61217 90747 34245 58683
06155 67239 16741
Giải Năm 7360
Giải Sáu 0410 3313 2453
Giải Bảy 808
Giải Tám 59