Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 10-05-2021
Đặc Biệt 873732
Giải nhất 16656
Giải nhì 03648
Giải ba 64395 05004
Giải Tư 34245 40500 05466 15643
82586 74362 61175
Giải Năm 1573
Giải Sáu 3523 6138 2935
Giải Bảy 769
Giải Tám 27

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 03-05-2021
Đặc Biệt 676757
Giải nhất 19961
Giải nhì 22307
Giải ba 17550 59880
Giải Tư 85221 95723 51153 65437
51193 60536 43896
Giải Năm 4246
Giải Sáu 8518 4067 5821
Giải Bảy 977
Giải Tám 32

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 26-04-2021
Đặc Biệt 810103
Giải nhất 85582
Giải nhì 65943
Giải ba 40077 66734
Giải Tư 26008 45136 73939 50784
16311 56774 89556
Giải Năm 8848
Giải Sáu 3142 5163 1806
Giải Bảy 325
Giải Tám 95

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 19-04-2021
Đặc Biệt 097605
Giải nhất 09937
Giải nhì 40343
Giải ba 69328 78984
Giải Tư 18007 56740 92328 81731
55677 42532 77035
Giải Năm 1821
Giải Sáu 9065 5944 4900
Giải Bảy 767
Giải Tám 89

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 12-04-2021
Đặc Biệt 497572
Giải nhất 45314
Giải nhì 40017
Giải ba 42096 68544
Giải Tư 16546 42677 15324 31614
60448 00631 76230
Giải Năm 7321
Giải Sáu 5494 6181 0638
Giải Bảy 781
Giải Tám 77

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 10-05-2021
Đặc Biệt 873732
Giải nhất 16656
Giải nhì 03648
Giải ba 64395 05004
Giải Tư 34245 40500 05466 15643
82586 74362 61175
Giải Năm 1573
Giải Sáu 3523 6138 2935
Giải Bảy 769
Giải Tám 27

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 03-05-2021
Đặc Biệt 676757
Giải nhất 19961
Giải nhì 22307
Giải ba 17550 59880
Giải Tư 85221 95723 51153 65437
51193 60536 43896
Giải Năm 4246
Giải Sáu 8518 4067 5821
Giải Bảy 977
Giải Tám 32

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 26-04-2021
Đặc Biệt 810103
Giải nhất 85582
Giải nhì 65943
Giải ba 40077 66734
Giải Tư 26008 45136 73939 50784
16311 56774 89556
Giải Năm 8848
Giải Sáu 3142 5163 1806
Giải Bảy 325
Giải Tám 95

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 19-04-2021
Đặc Biệt 097605
Giải nhất 09937
Giải nhì 40343
Giải ba 69328 78984
Giải Tư 18007 56740 92328 81731
55677 42532 77035
Giải Năm 1821
Giải Sáu 9065 5944 4900
Giải Bảy 767
Giải Tám 89

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 12-04-2021
Đặc Biệt 497572
Giải nhất 45314
Giải nhì 40017
Giải ba 42096 68544
Giải Tư 16546 42677 15324 31614
60448 00631 76230
Giải Năm 7321
Giải Sáu 5494 6181 0638
Giải Bảy 781
Giải Tám 77