Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 27-06-2022
Đặc Biệt 956041
Giải nhất 73771
Giải nhì 51950
Giải ba 52031 28554
Giải Tư 23661 97705 96308 23952
59491 69208 79051
Giải Năm 0382
Giải Sáu 2309 1222 6676
Giải Bảy 876
Giải Tám 80

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 20-06-2022
Đặc Biệt 523451
Giải nhất 15131
Giải nhì 16914
Giải ba 29545 52308
Giải Tư 40694 87600 94069 65029
63838 94751 93637
Giải Năm 1183
Giải Sáu 6970 8228 0649
Giải Bảy 952
Giải Tám 80

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 13-06-2022
Đặc Biệt 918703
Giải nhất 13048
Giải nhì 74848
Giải ba 84593 94514
Giải Tư 99285 61478 29576 26001
29385 74223 88111
Giải Năm 1978
Giải Sáu 4324 5961 5034
Giải Bảy 093
Giải Tám 11

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 06-06-2022
Đặc Biệt 558222
Giải nhất 81629
Giải nhì 21335
Giải ba 04463 94881
Giải Tư 03428 96671 20340 79329
51153 03491 66971
Giải Năm 8312
Giải Sáu 9198 5282 2075
Giải Bảy 855
Giải Tám 35

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 30-05-2022
Đặc Biệt 091793
Giải nhất 50579
Giải nhì 97724
Giải ba 45191 68642
Giải Tư 97423 72849 53764 37800
55993 12309 80424
Giải Năm 7259
Giải Sáu 3878 2210 7593
Giải Bảy 825
Giải Tám 65

Dò vé số

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 27-06-2022
Đặc Biệt 956041
Giải nhất 73771
Giải nhì 51950
Giải ba 52031 28554
Giải Tư 23661 97705 96308 23952
59491 69208 79051
Giải Năm 0382
Giải Sáu 2309 1222 6676
Giải Bảy 876
Giải Tám 80

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 20-06-2022
Đặc Biệt 523451
Giải nhất 15131
Giải nhì 16914
Giải ba 29545 52308
Giải Tư 40694 87600 94069 65029
63838 94751 93637
Giải Năm 1183
Giải Sáu 6970 8228 0649
Giải Bảy 952
Giải Tám 80

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 13-06-2022
Đặc Biệt 918703
Giải nhất 13048
Giải nhì 74848
Giải ba 84593 94514
Giải Tư 99285 61478 29576 26001
29385 74223 88111
Giải Năm 1978
Giải Sáu 4324 5961 5034
Giải Bảy 093
Giải Tám 11

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 06-06-2022
Đặc Biệt 558222
Giải nhất 81629
Giải nhì 21335
Giải ba 04463 94881
Giải Tư 03428 96671 20340 79329
51153 03491 66971
Giải Năm 8312
Giải Sáu 9198 5282 2075
Giải Bảy 855
Giải Tám 35

Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế | Ngày: 30-05-2022
Đặc Biệt 091793
Giải nhất 50579
Giải nhì 97724
Giải ba 45191 68642
Giải Tư 97423 72849 53764 37800
55993 12309 80424
Giải Năm 7259
Giải Sáu 3878 2210 7593
Giải Bảy 825
Giải Tám 65