Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 27-06-2022
Đặc Biệt 605912
Giải nhất 14083
Giải nhì 13408
Giải ba 01446 70371
Giải Tư 10525 15051 77918 17651
82178 15561 12821
Giải Năm 2079
Giải Sáu 0154 6542 2987
Giải Bảy 062
Giải Tám 94

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 25-06-2022
Đặc Biệt 757313
Giải nhất 99845
Giải nhì 26510
Giải ba 01510 43272
Giải Tư 01505 18743 88168 17996
82160 59717 27375
Giải Năm 8745
Giải Sáu 2684 2020 7330
Giải Bảy 287
Giải Tám 78

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 20-06-2022
Đặc Biệt 298559
Giải nhất 65784
Giải nhì 56691
Giải ba 02994 21030
Giải Tư 20962 63957 74249 76694
07678 90853 61670
Giải Năm 9155
Giải Sáu 1567 3340 1362
Giải Bảy 507
Giải Tám 52

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 18-06-2022
Đặc Biệt 296025
Giải nhất 10841
Giải nhì 23940
Giải ba 34668 25913
Giải Tư 83843 44800 30542 17735
77660 48603 11914
Giải Năm 5306
Giải Sáu 3942 1722 5506
Giải Bảy 297
Giải Tám 45

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 13-06-2022
Đặc Biệt 940927
Giải nhất 57643
Giải nhì 49158
Giải ba 15080 89059
Giải Tư 74801 94675 15753 37493
03860 11944 26905
Giải Năm 2510
Giải Sáu 3067 4405 1820
Giải Bảy 163
Giải Tám 54

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 27-06-2022
Đặc Biệt 605912
Giải nhất 14083
Giải nhì 13408
Giải ba 01446 70371
Giải Tư 10525 15051 77918 17651
82178 15561 12821
Giải Năm 2079
Giải Sáu 0154 6542 2987
Giải Bảy 062
Giải Tám 94

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 25-06-2022
Đặc Biệt 757313
Giải nhất 99845
Giải nhì 26510
Giải ba 01510 43272
Giải Tư 01505 18743 88168 17996
82160 59717 27375
Giải Năm 8745
Giải Sáu 2684 2020 7330
Giải Bảy 287
Giải Tám 78

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 20-06-2022
Đặc Biệt 298559
Giải nhất 65784
Giải nhì 56691
Giải ba 02994 21030
Giải Tư 20962 63957 74249 76694
07678 90853 61670
Giải Năm 9155
Giải Sáu 1567 3340 1362
Giải Bảy 507
Giải Tám 52

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 18-06-2022
Đặc Biệt 296025
Giải nhất 10841
Giải nhì 23940
Giải ba 34668 25913
Giải Tư 83843 44800 30542 17735
77660 48603 11914
Giải Năm 5306
Giải Sáu 3942 1722 5506
Giải Bảy 297
Giải Tám 45

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 13-06-2022
Đặc Biệt 940927
Giải nhất 57643
Giải nhì 49158
Giải ba 15080 89059
Giải Tư 74801 94675 15753 37493
03860 11944 26905
Giải Năm 2510
Giải Sáu 3067 4405 1820
Giải Bảy 163
Giải Tám 54