Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 20-03-2023
Đặc Biệt 763435
Giải nhất 10981
Giải nhì 65716
Giải ba 04879 30533
Giải Tư 07946 85091 55313 72255
12178 65849 13731
Giải Năm 7921
Giải Sáu 1207 9243 9190
Giải Bảy 414
Giải Tám 90

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 18-03-2023
Đặc Biệt 652444
Giải nhất 06266
Giải nhì 92246
Giải ba 89426 78718
Giải Tư 70828 74359 94685 73710
10604 60340 72101
Giải Năm 4574
Giải Sáu 3536 4304 7824
Giải Bảy 675
Giải Tám 98

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 13-03-2023
Đặc Biệt 841165
Giải nhất 42744
Giải nhì 65054
Giải ba 45072 34473
Giải Tư 04800 19750 41091 44035
60028 88430 41143
Giải Năm 2960
Giải Sáu 2793 6156 9222
Giải Bảy 494
Giải Tám 18

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 11-03-2023
Đặc Biệt 270765
Giải nhất 21765
Giải nhì 10417
Giải ba 04483 27882
Giải Tư 84103 00189 28448 37140
06400 84634 24574
Giải Năm 2468
Giải Sáu 9039 6211 2345
Giải Bảy 525
Giải Tám 58

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 06-03-2023
Đặc Biệt 434547
Giải nhất 34992
Giải nhì 46395
Giải ba 22743 77600
Giải Tư 11328 62898 27083 57533
13379 33651 64557
Giải Năm 1662
Giải Sáu 5843 8137 8444
Giải Bảy 197
Giải Tám 75

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 20-03-2023
Đặc Biệt 763435
Giải nhất 10981
Giải nhì 65716
Giải ba 04879 30533
Giải Tư 07946 85091 55313 72255
12178 65849 13731
Giải Năm 7921
Giải Sáu 1207 9243 9190
Giải Bảy 414
Giải Tám 90

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 18-03-2023
Đặc Biệt 652444
Giải nhất 06266
Giải nhì 92246
Giải ba 89426 78718
Giải Tư 70828 74359 94685 73710
10604 60340 72101
Giải Năm 4574
Giải Sáu 3536 4304 7824
Giải Bảy 675
Giải Tám 98

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 13-03-2023
Đặc Biệt 841165
Giải nhất 42744
Giải nhì 65054
Giải ba 45072 34473
Giải Tư 04800 19750 41091 44035
60028 88430 41143
Giải Năm 2960
Giải Sáu 2793 6156 9222
Giải Bảy 494
Giải Tám 18

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 11-03-2023
Đặc Biệt 270765
Giải nhất 21765
Giải nhì 10417
Giải ba 04483 27882
Giải Tư 84103 00189 28448 37140
06400 84634 24574
Giải Năm 2468
Giải Sáu 9039 6211 2345
Giải Bảy 525
Giải Tám 58

Kết Quả Xổ Số TP. HCM | Ngày: 06-03-2023
Đặc Biệt 434547
Giải nhất 34992
Giải nhì 46395
Giải ba 22743 77600
Giải Tư 11328 62898 27083 57533
13379 33651 64557
Giải Năm 1662
Giải Sáu 5843 8137 8444
Giải Bảy 197
Giải Tám 75