Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 24-06-2022
Đặc Biệt 177254
Giải nhất 29553
Giải nhì 93955
Giải ba 81721 67606
Giải Tư 24153 96792 77875 17125
74955 54645 02515
Giải Năm 2325
Giải Sáu 6616 0762 1394
Giải Bảy 916
Giải Tám 83

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 17-06-2022
Đặc Biệt 521241
Giải nhất 33982
Giải nhì 58057
Giải ba 59579 18291
Giải Tư 23896 92793 15291 01158
26362 06972 59681
Giải Năm 3737
Giải Sáu 1898 5841 7470
Giải Bảy 818
Giải Tám 37

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 10-06-2022
Đặc Biệt 524019
Giải nhất 49218
Giải nhì 96904
Giải ba 07149 22741
Giải Tư 48698 45800 64819 58116
17978 46740 50119
Giải Năm 9735
Giải Sáu 0151 7666 8931
Giải Bảy 375
Giải Tám 93

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 03-06-2022
Đặc Biệt 454635
Giải nhất 54775
Giải nhì 45838
Giải ba 14905 15181
Giải Tư 21282 45629 57898 94736
78967 49620 69251
Giải Năm 6324
Giải Sáu 3704 6451 1698
Giải Bảy 538
Giải Tám 40

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 27-05-2022
Đặc Biệt 045852
Giải nhất 79892
Giải nhì 90361
Giải ba 90511 40726
Giải Tư 68554 96752 89234 74785
54458 43234 13948
Giải Năm 9194
Giải Sáu 0695 8907 3670
Giải Bảy 019
Giải Tám 43

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 24-06-2022
Đặc Biệt 177254
Giải nhất 29553
Giải nhì 93955
Giải ba 81721 67606
Giải Tư 24153 96792 77875 17125
74955 54645 02515
Giải Năm 2325
Giải Sáu 6616 0762 1394
Giải Bảy 916
Giải Tám 83

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 17-06-2022
Đặc Biệt 521241
Giải nhất 33982
Giải nhì 58057
Giải ba 59579 18291
Giải Tư 23896 92793 15291 01158
26362 06972 59681
Giải Năm 3737
Giải Sáu 1898 5841 7470
Giải Bảy 818
Giải Tám 37

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 10-06-2022
Đặc Biệt 524019
Giải nhất 49218
Giải nhì 96904
Giải ba 07149 22741
Giải Tư 48698 45800 64819 58116
17978 46740 50119
Giải Năm 9735
Giải Sáu 0151 7666 8931
Giải Bảy 375
Giải Tám 93

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 03-06-2022
Đặc Biệt 454635
Giải nhất 54775
Giải nhì 45838
Giải ba 14905 15181
Giải Tư 21282 45629 57898 94736
78967 49620 69251
Giải Năm 6324
Giải Sáu 3704 6451 1698
Giải Bảy 538
Giải Tám 40

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 27-05-2022
Đặc Biệt 045852
Giải nhất 79892
Giải nhì 90361
Giải ba 90511 40726
Giải Tư 68554 96752 89234 74785
54458 43234 13948
Giải Năm 9194
Giải Sáu 0695 8907 3670
Giải Bảy 019
Giải Tám 43