Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 23-09-2022
Đặc Biệt 014420
Giải nhất 77757
Giải nhì 77542
Giải ba 07563 64868
Giải Tư 67644 06393 29284 74834
88267 06764 17261
Giải Năm 6073
Giải Sáu 2958 5448 3696
Giải Bảy 737
Giải Tám 54

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 16-09-2022
Đặc Biệt 133100
Giải nhất 21957
Giải nhì 14367
Giải ba 44931 71089
Giải Tư 15631 44590 56831 89011
45562 08897 81892
Giải Năm 5373
Giải Sáu 5477 0377 7029
Giải Bảy 970
Giải Tám 04

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 09-09-2022
Đặc Biệt 309853
Giải nhất 56673
Giải nhì 49396
Giải ba 93874 80256
Giải Tư 27138 70735 59422 20957
56406 69016 12174
Giải Năm 4734
Giải Sáu 0828 1662 7740
Giải Bảy 497
Giải Tám 53

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 02-09-2022
Đặc Biệt 867187
Giải nhất 77139
Giải nhì 77977
Giải ba 81417 80230
Giải Tư 06097 50110 75409 10031
50301 21670 02690
Giải Năm 6476
Giải Sáu 7816 5818 8128
Giải Bảy 657
Giải Tám 60

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 26-08-2022
Đặc Biệt 615782
Giải nhất 07893
Giải nhì 40332
Giải ba 59659 21772
Giải Tư 94791 01395 95592 29298
03008 13994 54928
Giải Năm 1750
Giải Sáu 3560 6250 4801
Giải Bảy 892
Giải Tám 90

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 23-09-2022
Đặc Biệt 014420
Giải nhất 77757
Giải nhì 77542
Giải ba 07563 64868
Giải Tư 67644 06393 29284 74834
88267 06764 17261
Giải Năm 6073
Giải Sáu 2958 5448 3696
Giải Bảy 737
Giải Tám 54

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 16-09-2022
Đặc Biệt 133100
Giải nhất 21957
Giải nhì 14367
Giải ba 44931 71089
Giải Tư 15631 44590 56831 89011
45562 08897 81892
Giải Năm 5373
Giải Sáu 5477 0377 7029
Giải Bảy 970
Giải Tám 04

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 09-09-2022
Đặc Biệt 309853
Giải nhất 56673
Giải nhì 49396
Giải ba 93874 80256
Giải Tư 27138 70735 59422 20957
56406 69016 12174
Giải Năm 4734
Giải Sáu 0828 1662 7740
Giải Bảy 497
Giải Tám 53

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 02-09-2022
Đặc Biệt 867187
Giải nhất 77139
Giải nhì 77977
Giải ba 81417 80230
Giải Tư 06097 50110 75409 10031
50301 21670 02690
Giải Năm 6476
Giải Sáu 7816 5818 8128
Giải Bảy 657
Giải Tám 60

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh | Ngày: 26-08-2022
Đặc Biệt 615782
Giải nhất 07893
Giải nhì 40332
Giải ba 59659 21772
Giải Tư 94791 01395 95592 29298
03008 13994 54928
Giải Năm 1750
Giải Sáu 3560 6250 4801
Giải Bảy 892
Giải Tám 90