Kết quả xổ số Mega 6/45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
15
19
35
36
43

Jackpot:

13,233,555,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 13,233,555,500đ
Giải Nhất 5 số 19 10.000.000
Giải Nhì 4 số 843 300.000
Giải Ba 3 số 13,135 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
11
14
19
21
43

Jackpot:

15,897,330,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 15,897,330,000đ
Giải Nhất 5 số 16 10.000.000
Giải Nhì 4 số 991 300.000
Giải Ba 3 số 15,166 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

04
09
10
22
41
44

Jackpot:

14,537,298,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 14,537,298,000đ
Giải Nhất 5 số 24 10.000.000
Giải Nhì 4 số 921 300.000
Giải Ba 3 số 15,416 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

06
13
19
20
37
44

Jackpot:

13,230,312,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 13,230,312,000đ
Giải Nhất 5 số 22 10.000.000
Giải Nhì 4 số 921 300.000
Giải Ba 3 số 14,312 30.000
1 17