Kết quả xổ số Mega 6/45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
06
20
39
40
41

Jackpot:

32,375,490,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 32,375,490,000đ
Giải Nhất 5 số 25 10.000.000
Giải Nhì 4 số 956 300.000
Giải Ba 3 số 16,563 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

06
10
15
36
39
43

Jackpot:

30,649,643,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 30,649,643,500đ
Giải Nhất 5 số 21 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,096 300.000
Giải Ba 3 số 18,528 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

02
04
07
09
12
13

Jackpot:

27,497,610,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 27,497,610,500đ
Giải Nhất 5 số 36 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,325 300.000
Giải Ba 3 số 18,682 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

04
05
10
18
27
40

Jackpot:

26,272,334,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 26,272,334,000đ
Giải Nhất 5 số 15 10.000.000
Giải Nhì 4 số 978 300.000
Giải Ba 3 số 16,787 30.000
1 28
Kết quả Xổ Số Mega 6/45