Kết quả xổ số Mega 6/45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

09
22
24
32
38
39

Jackpot:

14,760,004,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 14,760,004,000đ
Giải Nhất 5 số 19 10.000.000
Giải Nhì 4 số 902 300.000
Giải Ba 3 số 15,645 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

04
06
15
23
25
36

Jackpot:

13,191,038,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 13,191,038,000đ
Giải Nhất 5 số 26 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,218 300.000
Giải Ba 3 số 17,986 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

05
18
22
34
41
45

Jackpot:

96,243,094,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 1 96,243,094,000đ
Giải Nhất 5 số 70 10.000.000
Giải Nhì 4 số 2,741 300.000
Giải Ba 3 số 43,210 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

15
18
20
23
37
39

Jackpot:

87,610,138,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 87,610,138,500đ
Giải Nhất 5 số 81 10.000.000
Giải Nhì 4 số 2,939 300.000
Giải Ba 3 số 48,074 30.000
1 35
Kết quả Xổ Số Mega 6/45