Kết quả xổ số Mega 6/45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

05
19
25
35
37
39

Jackpot:

13,304,746,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 13,304,746,000đ
Giải Nhất 5 số 34 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,563 300.000
Giải Ba 3 số 21,877 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
22
27
29
39
43

Jackpot:

69,796,747,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 1 69,796,747,000đ
Giải Nhất 5 số 59 10.000.000
Giải Nhì 4 số 2,803 300.000
Giải Ba 3 số 41,364 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
11
13
21
24
34

Jackpot:

63,000,355,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 63,000,355,500đ
Giải Nhất 5 số 42 10.000.000
Giải Nhì 4 số 2,255 300.000
Giải Ba 3 số 37,624 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
05
06
09
32
45

Jackpot:

56,872,464,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 56,872,464,500đ
Giải Nhất 5 số 32 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,925 300.000
Giải Ba 3 số 34,750 30.000
1 53
Kết quả Xổ Số Mega 6/45