Kết quả xổ số Power 6/55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

16
26
33
34
41
43
53

Jackpot 1:

67,899,735,300đ

Jackpot 2:

4,719,604,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 67,899,735,300đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4,719,604,000đ
Giải Nhất 5 số 8 40.000.000
Giải Nhì 4 số 676 500.000
Giải Ba 3 số 13,877 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

17
29
35
40
51
52
23

Jackpot 1:

64,650,236,700đ

Jackpot 2:

4,358,548,600đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 64,650,236,700đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4,358,548,600đ
Giải Nhất 5 số 4 40.000.000
Giải Nhì 4 số 555 500.000
Giải Ba 3 số 13,751 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

25
27
42
51
54
55
45

Jackpot 1:

61,815,809,550đ

Jackpot 2:

4,043,612,250đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 61,815,809,550đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4,043,612,250đ
Giải Nhất 5 số 6 40.000.000
Giải Nhì 4 số 584 500.000
Giải Ba 3 số 12,178 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

06
10
20
22
50
52
34

Jackpot 1:

59,333,976,300đ

Jackpot 2:

3,767,853,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 59,333,976,300đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,767,853,000đ
Giải Nhất 5 số 1 40.000.000
Giải Nhì 4 số 642 500.000
Giải Ba 3 số 13,037 50.000
1 28
Kết quả Xổ Số Power 6/55