Kết quả xổ số Power 6/55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
34
39
40
49
53
09

Jackpot 1:

45,053,287,500đ

Jackpot 2:

3,713,281,050đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 45,053,287,500đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,713,281,050đ
Giải Nhất 5 số 12 40.000.000
Giải Nhì 4 số 758 500.000
Giải Ba 3 số 17,482 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

02
06
35
43
45
47
14

Jackpot 1:

41,561,844,600đ

Jackpot 2:

3,325,342,950đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 41,561,844,600đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,325,342,950đ
Giải Nhất 5 số 8 40.000.000
Giải Nhì 4 số 670 500.000
Giải Ba 3 số 15,900 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
21
23
33
43
54
28

Jackpot 1:

38,633,758,050đ

Jackpot 2:

3,625,181,100đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 38,633,758,050đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 3,625,181,100đ
Giải Nhất 5 số 18 40.000.000
Giải Nhì 4 số 729 500.000
Giải Ba 3 số 14,634 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
05
32
40
46
50
37

Jackpot 1:

36,274,024,650đ

Jackpot 2:

3,362,988,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 36,274,024,650đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,362,988,500đ
Giải Nhất 5 số 12 40.000.000
Giải Nhì 4 số 741 500.000
Giải Ba 3 số 16,464 50.000
1 50
Kết quả Xổ Số Power 6/55