Kết quả xổ số Power 6/55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

09
13
21
28
50
54
51

Jackpot 1:

46,969,203,000đ

Jackpot 2:

4,086,792,750đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 46,969,203,000đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4,086,792,750đ
Giải Nhất 5 số 7 40.000.000
Giải Nhì 4 số 562 500.000
Giải Ba 3 số 12,592 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

10
24
47
48
52
55
28

Jackpot 1:

44,717,168,550đ

Jackpot 2:

3,836,566,700đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 44,717,168,550đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,836,566,700đ
Giải Nhất 5 số 7 40.000.000
Giải Nhì 4 số 527 500.000
Giải Ba 3 số 11,951 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

07
09
10
17
25
53
49

Jackpot 1:

42,235,023,000đ

Jackpot 2:

3,560,772,750đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 42,235,023,000đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,560,772,750đ
Giải Nhất 5 số 13 40.000.000
Giải Nhì 4 số 687 500.000
Giải Ba 3 số 14,059 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

04
06
26
33
52
55
15

Jackpot 1:

40,785,765,150đ

Jackpot 2:

3,399,744,100đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 40,785,765,150đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,399,744,100đ
Giải Nhất 5 số 5 40.000.000
Giải Nhì 4 số 413 500.000
Giải Ba 3 số 9,819 50.000
1 35
Kết quả Xổ Số Power 6/55