Kết quả xổ số Mega 6/45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

07
09
23
24
33
36

Jackpot:

24,181,232,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 24,181,232,000đ
Giải Nhất 5 số 29 10.000.000
Giải Nhì 4 số 943 300.000
Giải Ba 3 số 16,992 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

05
11
25
33
42
44

Jackpot:

22,579,217,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 22,579,217,000đ
Giải Nhất 5 số 34 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,271 300.000
Giải Ba 3 số 18,291 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
04
07
09
34
37

Jackpot:

21,021,341,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 21,021,341,500đ
Giải Nhất 5 số 10 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,009 300.000
Giải Ba 3 số 16,636 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
02
22
30
37
42

Jackpot:

19,213,526,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 19,213,526,500đ
Giải Nhất 5 số 13 10.000.000
Giải Nhì 4 số 812 300.000
Giải Ba 3 số 14,000 30.000
16 28
Kết quả Xổ Số Mega 6/45