Kết quả xổ số Mega 6/45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

02
04
07
10
20
44

Jackpot:

17,515,644,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 17,515,644,500đ
Giải Nhất 5 số 29 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,041 300.000
Giải Ba 3 số 16,969 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

10
27
37
40
42
43

Jackpot:

16,176,335,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 16,176,335,500đ
Giải Nhất 5 số 18 10.000.000
Giải Nhì 4 số 841 300.000
Giải Ba 3 số 14,209 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
17
20
25
33
36

Jackpot:

14,643,306,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 14,643,306,500đ
Giải Nhất 5 số 16 10.000.000
Giải Nhì 4 số 798 300.000
Giải Ba 3 số 13,972 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
16
23
27
32
41

Jackpot:

13,246,272,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 13,246,272,000đ
Giải Nhất 5 số 21 10.000.000
Giải Nhì 4 số 881 300.000
Giải Ba 3 số 13,685 30.000
17 28
Kết quả Xổ Số Mega 6/45