Kết quả xổ số Mega 6/45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

06
08
14
29
39
42

Jackpot:

24,718,436,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 24,718,436,500đ
Giải Nhất 5 số 24 10.000.000
Giải Nhì 4 số 982 300.000
Giải Ba 3 số 15,925 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
04
12
18
19
29

Jackpot:

23,348,795,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 23,348,795,000đ
Giải Nhất 5 số 24 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,034 300.000
Giải Ba 3 số 16,790 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
33
38
39
44
45

Jackpot:

22,006,990,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 22,006,990,500đ
Giải Nhất 5 số 18 10.000.000
Giải Nhì 4 số 926 300.000
Giải Ba 3 số 14,065 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

09
14
16
19
28
41

Jackpot:

20,706,940,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 20,706,940,500đ
Giải Nhất 5 số 9 10.000.000
Giải Nhì 4 số 807 300.000
Giải Ba 3 số 13,892 30.000
2 28
Kết quả Xổ Số Mega 6/45