Giải TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8
85
53
65
G7
652
452
010
G6
6618
3005
4307
4326
6767
9475
4249
1301
3927
G5
1931
8579
2758
G4
75791
88011
09284
81848
02542
48600
71637
40175
50105
12029
31771
59520
G3
24794
79754
75330
05031
41083
41556
G2
92683
82289
42962
G1
37865
79275
98835
ĐB
817292
982772
287839

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

05
19
25
35
37
39

Jackpot:

13,304,746,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 6 số 0 13,304,746,000đ
Giải Nhất 5 số 34 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,563 300.000
Giải Ba 3 số 21,877 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

12
18
20
25
27
52
44

Jackpot 1:

37,855,412,400đ

Jackpot 2:

3,429,871,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 37,855,412,400đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,429,871,500đ
Giải Nhất 5 số 12 40.000.000
Giải Nhì 4 số 740 500.000
Giải Ba 3 số 14,703 50.000