Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
35
18
78
G7
694
097
860
G6
5704
6837
1529
8374
3070
1797
7946
9425
9204
G5
7108
7153
5252
G4
07713
00139
87898
00553
92356
56126
35101
31635
51403
03058
02378
83624
G3
52190
09635
31614
26630
32101
35138
G2
69890
73891
00840
G1
23947
58346
27148
ĐB
585165
853973
560921

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
15
19
35
36
43

Jackpot:

13,233,555,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 6 số 0 13,233,555,500đ
Giải Nhất 5 số 19 10.000.000
Giải Nhì 4 số 843 300.000
Giải Ba 3 số 13,135 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

23
28
29
36
38
41
07

Jackpot 1:

45,597,828,900đ

Jackpot 2:

4,243,693,350đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 45,597,828,900đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4,243,693,350đ
Giải Nhất 5 số 9 40.000.000
Giải Nhì 4 số 538 500.000
Giải Ba 3 số 12,190 50.000