Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
11
27
06
G7
710
052
889
G6
3710
8154
0910
1534
4427
2109
0979
5587
4688
G5
0493
3543
4371
G4
55554
59629
03395
69068
76690
25995
64627
06891
01609
38107
77768
28461
G3
42657
45390
01272
23791
27992
41004
G2
72208
75504
80583
G1
37499
94164
99805
ĐB
159380
564839
686889

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

07
21
30
33
38
39

Jackpot:

33,913,442,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 6 số 0 33,913,442,500đ
Giải Nhất 5 số 38 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,634 300.000
Giải Ba 3 số 26,659 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
34
39
40
49
53
09

Jackpot 1:

45,053,287,500đ

Jackpot 2:

3,713,281,050đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 45,053,287,500đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,713,281,050đ
Giải Nhất 5 số 12 40.000.000
Giải Nhì 4 số 758 500.000
Giải Ba 3 số 17,482 50.000