Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
85
43
14
G7
223
846
021
G6
2028
4914
0808
3854
3592
2547
4558
1489
4136
G5
4716
2007
7684
G4
04195
94167
71045
51399
74145
69336
73269
93302
55725
04204
76375
27455
G3
49253
79652
45468
83087
94656
12668
G2
76573
32563
59095
G1
42320
67624
78766
ĐB
677858
077808
440134

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
06
20
39
40
41

Jackpot:

32,375,490,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 6 số 0 32,375,490,000đ
Giải Nhất 5 số 25 10.000.000
Giải Nhì 4 số 956 300.000
Giải Ba 3 số 16,563 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

16
26
33
34
41
43
53

Jackpot 1:

67,899,735,300đ

Jackpot 2:

4,719,604,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 67,899,735,300đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4,719,604,000đ
Giải Nhất 5 số 8 40.000.000
Giải Nhì 4 số 676 500.000
Giải Ba 3 số 13,877 50.000