Giải TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8
63
94
92
G7
100
479
288
G6
3331
9071
5894
0951
2129
5312
3808
3917
1349
G5
0896
5178
0891
G4
55803
36470
76311
87112
14596
29834
31396
96607
46435
47168
73091
90205
G3
50581
72587
32361
25902
80894
52889
G2
68582
92552
17491
G1
61127
53350
64990
ĐB
142066
996243
069538

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

09
11
19
29
31
44

Jackpot:

19,775,097,000đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 6 số 1 19,775,097,000đ
Giải Nhất 5 số 27 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1,256 300.000
Giải Ba 3 số 20,562 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

17
25
31
35
41
42
36

Jackpot 1:

76,722,113,100đ

Jackpot 2:

3,970,457,500đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 76,722,113,100đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,970,457,500đ
Giải Nhất 5 số 29 40.000.000
Giải Nhì 4 số 1,120 500.000
Giải Ba 3 số 21,119 50.000