Kết quả xổ số Power 6/55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

23
28
29
36
38
41
07

Jackpot 1:

45,597,828,900đ

Jackpot 2:

4,243,693,350đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 45,597,828,900đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4,243,693,350đ
Giải Nhất 5 số 9 40.000.000
Giải Nhì 4 số 538 500.000
Giải Ba 3 số 12,190 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
18
40
41
46
47
36

Jackpot 1:

43,522,243,950đ

Jackpot 2:

4,013,072,800đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 43,522,243,950đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4,013,072,800đ
Giải Nhất 5 số 2 40.000.000
Giải Nhì 4 số 379 500.000
Giải Ba 3 số 9,437 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
14
24
28
40
46
34

Jackpot 1:

41,223,910,350đ

Jackpot 2:

3,757,702,400đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 41,223,910,350đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,757,702,400đ
Giải Nhất 5 số 3 40.000.000
Giải Nhì 4 số 498 500.000
Giải Ba 3 số 10,897 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

04
06
08
18
39
43
28

Jackpot 1:

38,990,916,300đ

Jackpot 2:

3,509,591,950đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 38,990,916,300đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,509,591,950đ
Giải Nhất 5 số 15 40.000.000
Giải Nhì 4 số 679 500.000
Giải Ba 3 số 12,314 50.000
1 16