Kết quả xổ số Power 6/55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

26
31
32
39
45
55
28

Jackpot 1:

56,990,967,600đ

Jackpot 2:

3,507,518,700đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 56,990,967,600đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,507,518,700đ
Giải Nhất 5 số 9 40.000.000
Giải Nhì 4 số 563 500.000
Giải Ba 3 số 13,789 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

13
20
32
37
43
49
40

Jackpot 1:

54,554,601,450đ

Jackpot 2:

3,236,811,350đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 54,554,601,450đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3,236,811,350đ
Giải Nhất 5 số 10 40.000.000
Giải Nhì 4 số 584 500.000
Giải Ba 3 số 12,414 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
04
36
42
45
54
32

Jackpot 1:

52,423,299,300đ

Jackpot 2:

4,296,715,600đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 52,423,299,300đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 1 4,296,715,600đ
Giải Nhất 5 số 6 40.000.000
Giải Nhì 4 số 550 500.000
Giải Ba 3 số 12,410 50.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

02
06
19
29
34
48
39

Jackpot 1:

50,166,294,600đ

Jackpot 2:

4,045,937,300đ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 50,166,294,600đ
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4,045,937,300đ
Giải Nhất 5 số 18 40.000.000
Giải Nhì 4 số 606 500.000
Giải Ba 3 số 13,334 50.000
2 28
Kết quả Xổ Số Power 6/55